Haagse Stadspartij: “Maak de Voedselbank niet dakloos”

De Haagse Stadspartij is geschrokken van het bericht dat de Voedselbank Haaglanden dakloos dreigt te worden. In schriftelijke vragen word het college opgeroepen om de Voedselbank Haaglanden een nieuwe locatie aan te bieden.

In AD Haagsche Courant verscheen het bericht dat de Voedselbank over drie maanden het distributiecentrum aan de Boomaweg moet verlaten. Raadsleden Peter Bos en Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij vinden dat zeer zorgelijk en pleiten voor een vervangende locatie. Faïd: “De Voedselbank is helaas onmisbaar voor duizenden Hagenaars die het niet breed hebben. Wekelijks worden 2.000 voedselpakketten verstrekt aan mensen die onder de armoedegrens leven. Armoede is een groot probleem in Den Haag en de Voedselbank is al 15 jaar een belangrijke partner van de gemeente als het gaat om het tegengaan van armoede.”

Leveranciers en particulieren doneren hun overschotten die ze niet meer kunnen verkopen aan de Voedselbank. Peter Bos: “Dankzij de Voedselbank wordt voedselverspilling tegengegaan, ook dat is een reden om te pleiten voor voortzetting van de Voedselbank.”

De raadsleden roepen het college op om de Voedselbank een nieuwe locatie aan te bieden.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Volgens een artikel in AD Haagsche Courant d.d. 26 november 2018 dreigt de Voedselbank Haaglanden op korte termijn het distributiecentrum aan de Boomaweg te moeten verlaten. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stel ik hierover de volgende vragen:

1. Kent het college het artikel “Voedselbank is binnenkort dakloos”(*1)?

2. Is het juist dat de Voedselbank Haaglanden formeel al over uiterlijk drie maanden van de locatie aan de Boomaweg moet vertrekken? Zo nee, waarom niet?

3. Is het juist dat de Voedselbank momenteel het pand huurt van de gemeente?

4. Wat zijn de afspraken met de Voedselbank over het gebruik van het pand qua huur- en opzegtermijnen?

5. Volgens het artikel is de Voedselbank in overleg met de gemeente over de huisvestingssituatie. Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de Voedselbank te helpen met een nieuwe locatie?

6. Het college investeert veel in samenwerking met alle maatschappelijke partners om de schulden- en armoedeproblematiek in de stad aan te pakken. Is de Voedselbank Haaglanden ook een partner van de gemeente in dit kader? En zo nee, waarom niet?

7. Voedselbank Haaglanden werkt met 140 onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van derden (in geld, natura en in goederen). Wekelijks worden ongeveer 2.000 voedselpakketten per week verstrekt. Leveranciers en particulieren doneren hun overschotten die ze niet meer kunnen verkopen. Zo wordt armoede bestreden en wordt voedselverspilling tegengegaan. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid om Voedselbank Haaglanden een geschikte nieuwe locatie aan te bieden? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos Fatima Faïd
Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij

(*1) https://www.ad.nl/den-haag/voedselbank-is-binnenkort-dakloos~a6bbda8b/

In de pers
27 november 2018, Den Haag FM

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.