Haagse Stadspartij: Vraagtekens bij circusstunt de Mos

Met 25 vragen heeft raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij) zich bij het college gemeld om helderheid te krijgen over de komst van Cirque du Soleil naar Den Haag. Onlangs stuurde wethouder Richard de Mos een verslag van een persreisje naar Zürich naar de raad. Bos: “Het blijkt dat journalisten in de watten zijn gelegd met een gratis all-inclusive reisje naar Zürich met luxe hotel, vliegreis en een ereplaats op de tribune alleen maar om een “advertorial” te schrijven over een circusstunt van Richard de Mos in Zürich.”

Peter Bos begrijpt verder ook niet waarom het gezelschap helemaal naar Zürich is gevlogen aangezien in Rotterdam vrijwel gelijktijdig een show van Cirque du Soleil te zien was. Ook stoort Bos zich aan de kritiekloze berichtgeving van de meegereisde journalisten. Bos: “De circusact van de Mos in Zürich lijkt op een mislukte Tommy Coopershow. Er wordt gejongleerd met toeschouwersaantallen en de grootste clown van het college geeft 150.000 euro cadeau aan twee multinationals die zelf bij de gemeente hebben gesmeekt om met het circus op het Malieveld te mogen staan.”

De Haagse Stadspartij is overigens een fan van Cirque du Soleil. Peter Bos: “Het is een fantastisch circus van hoge kwaliteit en ik ben verheugd dat dit straks in Den Haag te zien zal zijn.”

Hieronder de vragen:
Het raadslid de heer Bos heeft op 17 november 2018 een brief met daarin vijfentwintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. N.a.v. het reisverslag van wethouder ESB van de dienstreis naar Zürich d.d. 2 november 2018 (RIS300873) stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende vragen.

1. Volgens het reisverslag is de wethouder met een delegatie op 5 oktober 2018 naar Zürich afgereisd voor een bezoek aan de organisatie van Cirque du Soleil. Aanleiding voor de reis is de mogelijke komst van Cirque du Soleil naar Den Haag vanaf 2019. Volgens het verslag is sprake van een intentie. Is dit juist?

De komst van Cirque du Soleil naar Den Haag in 2019 is bevestigd. De intentie is uitgesproken dat als het volgend jaar van zowel de kant van de gemeente, als van de kant van Cirque du Soleil bevalt, Cirque du Soleil de komende tien jaar om het jaar terugkeert op het Malieveld. Het gaat dan in totaal dus om vijf edities.

2. Hoe hard zijn de afspraken met Cirque du Soleil? Welke overeenkomsten zijn afgesloten en met wie?

MOJO is de boeker/promoter voor Cirque du Soleil. MOJO maakt direct afspraken met Cirque du Soleil enerzijds en met de gemeente en Staatsbosbeheer anderzijds. Zie verder het antwoord op vraag 1.

3. Wat wordt precies bedoeld met “de komende vijf edities (tien jaar)”?

Er komen in tien jaar tijd vijf shows van Cirque du Soleil naar het Malieveld.

4. Waarom wordt pas in maart 2019 bekendgemaakt welke show naar Den Haag komt?

Wij snappen uw ongeduld. Maart 2019 is het moment waarop vanuit Cirque du Soleil bekend wordt welke show naar Den Haag komt en de kaartverkoop hiervoor start.

5. Volgens AD Haagsche Courant d.d. 5 oktober 2018 (*1) zullen er in het najaar van 2019 zestig shows worden gegeven in een enorme tent op het Malieveld en zal dit naar zeggen van wethouder ESB zeker 100.000 mensen trekken in het najaar van 2019, mogelijk 150.000. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Deze gegevens zijn juist. De shows die in Den Haag gegeven gaan worden zijn zogenaamde Big Top shows. Dit zijn grote tenten met een capaciteit van maximaal 2.500 personen. Vooralsnog wordt uitgegaan van ca. 60 shows in 2019. Het uiteindelijke aantal bezoekers is uiteraard afhankelijk van de populariteit van de show.

6. Dit komt neer op maximaal 2.500 bezoekers per voorstelling. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ook deze gegevens zijn weer juist. Zie ook het antwoord op vraag 5.

7. Volgens de meegereisde journalist van AD Haagsche Courant zal het in elk geval gaan om een zogenaamde Big Top Show: de grootste show van Cirque du Soleil. Ook volgens de meegereisde journalist van Den Haag Centraal (*2) komt Cirque du Soleil naar het Malieveld met een zogenaamde ‘Big Top Show’, de grootste soort show die Cirque du Soleil verzorgt. In de commissievergadering beweerde wethouder ESB dat het gaat om een kleine show voor 2.500 bezoekers en niet om een grote show van 6.500 bezoekers. Hoe kan het dat de journalist en de wethouder hierover van mening verschillen?

Er is geen verschil van mening. Er zijn arena shows (Ziggo Dome/AHOY) van Cirque du Soleil en de Big Top shows. Arena shows hebben een grotere bezoekerscapaciteit dan de Big Top Shows, maar blijven maar één week op één locatie. De Big Top shows, zoals bezocht in Zurich, blijven meerdere weken tot een paar maanden op één locatie.

8. Wat heeft het voor zin om journalisten mee op reis te nemen naar Zürich als de artikelen die vervolgens in de media verschijnen in strijd zijn met de uitspraken van de wethouder?

Wij achten het van groot belang dat breed bekend is dat deze wereldact in Den Haag te bezoeken is. Mediaaandacht en –waarde is groot. En zoals gesteld bij antwoord 7 is er geen verschil..

9. Van 10 t/m 14 oktober 2018 waren er voorstellingen van het Cirque du Soleil te zien in Rotterdam Ahoy op 25 kilometer afstand van Den Haag. Waarom is besloten om 845 kilometer verder te reizen om een voorstelling in Zürich te bekijken?

Zoals al in de commissie uitgelegd is gaat het hier om onvergelijkbare grootheden. In Rotterdam AHOY is Cirque du Solei slechts kort in een zogenaamde arena setting. Het zal u bekend zijn dat wij niet de beschikking hebben over een AHOY of Ziggo Dome. In Den Haag komt Cirque de Solei echter met een Big Top Show, gedurende een groot aantal weken met vele voorstellingen. Organisatorisch, logistiek en qua impact onvergelijkbaar..

10. Waarom zijn journalisten gevraagd om mee naar Zürich te gaan?

Omdat de komst van Cirque du Soleil voor Den Haag wereldnieuws is. De journalisten hebben op deze manier echt kennis kunnen maken met hun shows. De journalisten konden nu ter plaatse met artiesten spreken, met de Nederlandse directeur van Cirque du Soleil en één van de shows in een vergelijkbare tent met eigen ogen zien. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat dit wereldnieuws goed bekend wordt bij onze Haagse inwoners en potentiële bezoekers aan onze stad.

11. Volgens het reisverslag zijn verslaggevers van Den Haag Centraal, het AD en De Telegraaf mee geweest. Welke andere media zijn gevraagd om mee te gaan en welke hebben geweigerd?

Omroep West is als vierde grote vertegenwoordiger van de regionale media gepolst maar heeft besloten niet mee te gaan.

12. Heeft de gemeente de reis- en verblijfskosten van de journalisten betaald? Zo ja, hoeveel en waarom?

MOJO en de gemeente Den Haag hebben ieder de helft van de de reis- en verblijfkosten van de journalisten voor hun rekening genomen. Voor de gemeente bedragen de kosten in totaal € 1.365,00 (€ 750,- reiskosten en € 615,- verblijfkosten).

13. Welke tegenprestatie heeft het college gevraagd van de journalisten?

Geen. Er is alleen gevraagd of ze interesse hadden mee te gaan voor een reportage in de wetenschap dat Cirque du Soleil naar Den Haag gaat komen. Verder hadden ze volledige journalistieke vrijheid.

14. De artikelen van de meegereisde journalisten bevatte informatie over de komst van Cirque du Soleil naar Den Haag en hoe geweldig de wethouder dit vond. Deze informatie had ook in een persbericht van de gemeente naar buiten gebracht kunnen worden met eventueel een persconferentie in Den Haag. Welke toegevoegde waarde had in dit geval het mee laten reizen van journalisten?

Zie het antwoord op vraag 10.

15. Volgens het college betaalt de gemeente 150.000 euro voor de acquisitie van Cirque du Soleil. Kan het college aangeven aan wie dit geld wordt betaald en waarom?

Cirque du Soleil ontvangt een financiële bijdrage van € 150.000 via een sponsorovereenkomst tussen de gemeente en MOJO. Cirque du Soleil versterkt het imago van Den Haag als aantrekkelijke internationale (winter)stad en trekt gedurende twee maanden een substantieel aantal kwalitatieve bezoekers (grotendeels van buiten de regio) wat goed is voor de Haagse economie en de werkgelegenheid.

16. Volgens AD Haagsche Courant kost het evenement de gemeente voor het eerste jaar zo’n 150.000 euro. Wat gaat het evenement in de andere jaren kosten? Zijn hier afspraken over gemaakt?

Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. Zie het antwoord op vraag 1.

17. Wat is de rol van Mojo Concerts bij de komst van Cirque du Soleil?

MOJO is de promoter/boeker, zoals ze dat ook is bij een concert van Bruce Springsteen op het Malieveld en alle andere promoted shows die MOJO in Nederland doet.

18. Cirque du Soleil is eigendom van Amerikaanse en Chinese investeringsmaatschappijen en draait jaarlijks honderden miljoenen omzet. Mojo Concerts is onderdeel van het wereldomspannende concern Live Nation, het machtigste bedrijf in de muziekindustrie ter wereld met een omzet van 8.000.000.000 dollar per jaar. Waarom moeten publieke middelen ingezet worden om dit soort multinationals te spekken?

Het investeren in een bruisende stad is belangrijk om toeristen en dagjesmensen naar onze stad te trekken. Hun bestedingen leiden tot werkgelegen bij met name praktisch geschoolden. Cirque du Soleil is een begrip in de wereld en zet Den Haag internationaal op de kaart als aantrekkelijke (winter)stad. De 100.000 tot 150.000 bezoekers per jaar en daaruit voortvloeiende bestedingen betekenen een grote economische impuls voor Den Haag en de werkgelegenheid in de stad. Aangezien naast Den Haag ook andere steden bij MOJO in beeld waren, zijn publieke middelen ingezet.

19. Volgens AD Haagsche Courant d.d. 5 oktober 2018 heeft Cirque du Soleil bij de gemeente Den Haag aangeklopt, omdat er geen plek meer is op de huidige standplaats naast de Amsterdam Arena. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

MOJO heeft zich bij de gemeente gemeld.

20. Volgens een bericht van Nu.nl (*3) is de huidige locatie van het circus een terrein vlak naast de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op dat terrein wordt nu woningbouw ontwikkeld, waardoor evenementorganisator Mojo op zoek ging naar een andere locatie. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Dat klopt.

21. Heeft Cirque du Soleil aangeklopt bij de gemeente of Mojo?

MOJO.

22. Als Cirque du Soleil en/of Mojo hebben aangeklopt bij de gemeente, waarom wordt dan door de gemeente geld betaald om het circus naar Den Haag te halen?

Omdat ook andere steden bij MOJO in beeld waren.

23. Wie betaalt de kosten van huur van het Malieveld aan Staatsbosbeheer?

Cirque du Soleil, via MOJO.

24. Waarom is de delegatie niet met de trein naar Zürich gegaan i.p.v. met het vliegtuig?

Per reis vindt deze afweging plaats. Deze reis is met de trein minder efficiënt en duurt langer. Om een indruk te geven: 1 uur en 25 minuten per vliegtuig tegen over 9 uur 39 minuten per trein.

25. Wat wordt bedoeld met het bedrag van € 2.315,00 dat wordt bijgedragen aan de bekendmaking van het evenement? En waar is dit geld aan besteed?

Dat zijn de reis- en verblijfkosten van de journalisten die voor rekening van de gemeente komen (zie het antwoord op vraag 12). Daarnaast is op verzoek van de gemeente een fotograaf meegereisd die voor de gemeente foto en videomateriaal heeft geschoten. Dit materiaal kan de gemeente de komende jaren rechtenvrij gebruiken. De vergoeding die hiervoor is afgesproken bedraagt € 750,-. De resterende kosten ad. € 200,- zijn voor bewerking van het foto- en videomateriaal.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, Peter Hennephof
de burgemeester, Pauline Krikke

*1) https://www.ad.nl/den-haag/cirque-du-soleil-komende-tien-jaar-op-het-malieveld~a21b9357/

*2) https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/cirque-du-soleil-komt-naar-den-haag/

*3) https://www.nu.nl/den-haag/5498801/cirque-du-soleil-komende-jaren-malieveld-in-haag.html