Haagse Stadspartij klaagt kerstbomenkerkhof aan

De door de gemeente veroorzaakte ellende rond de kerstdagen gaat maar door. Eerst de levende kerststal en nu weer dode bomen. De actiegroep “Iets Anders voor de Kerststal” schreef er een artikel over.

 

Gemeente met “groen gezicht” laat pal voor eigen stadhuis bomen afsterven !

Den Haag – Niet alleen de levende kerststal, die ook dit jaar weer in het stadhuis
is neergezet en waarvoor talloze dieren van verre worden aangevoerd, maakt deze
dagen de nodige kritiek los. Wie zich staande voor het Atrium een kwartslag draait,
zal opnieuw de wenkbrauwen fronzen. Daar is vorige week door wethouder Rabin
Baldewsingh (PvdA, leefbaarheid) een metershoge pyramide van tientallen kerstbomen onthuld. De bomen zijn ten dode opgeschreven.

Met het inwijden van de pyramide werd vorige week het z.g. “Groenjaar 2009”
afgesloten. Dit project van de gemeente had onder meer tot doel de burgers bewust te
maken van het groen dat hun stad rijk is. De schooljeugd was gevraagd om hun
gedachten bij Den Haag als groene stad op een balletje te zetten dat vervolgens in
de pyramide werd gehangen. Sommigen schreven “Ik wens dat alle bomen behouden
blijven” en “dat er geen bomen worden gekapt”. Een kindje hield het kort en bracht
met een ontroerend “Ik vind bomen lief” zijn gevoelens onder woorden.

Maar met onthullen van de pyramide heeft de wethouder een enorme blunder begaan. De opgestapelde kerstbomen zijn allen omgezaagd en ontdaan van hun wortel. Kenners weten dat bomen die aan een kruis zijn genageld geen kans hebben te overleven. Omdat hen de wortels zijn afgenomen, kunnen zij geen vocht meer tot zich nemen en vallen de naalden uit. Ze sterven binnen enige weken een langzame dood. Velen menen dat een boom daarbij wel degelijk kan lijden.

Ook werkgroep “Iets anders voor de kerststal” vindt dat de gemeente nu echt te ver
is gegaan. “Zo langzamerhand begin je je af te vragen of ons stadsbestuur de weg
kwijt is en zich, om het kerstsfeertje in stand te houden, denkt alles te kunnen
permiteren. Eerst het inzetten van weerloze dieren voor eigen vermaak en nu het
opofferen van talloze gezonde bomen. Hoe is het mogelijk dat een gemeente, die zegt
zich voor de natuur in te zetten, deze wanvertoning aanricht? Wie verzint zoiets? “,
aldus een zegsman.

Aan de gemeenteraad heeft de werkgroep gevraagd hoe zij aankijkt tegen deze misstap van de wethouder, die op deze wijze zijn portefeuille onwaardig is, en het stadsbestuur verzocht om voortaan tegen kerst een beleid te voeren dat meer rekening houdt met ieder schepsel waar leven in zit.