INTERNATIONALE RING DWARS DOOR SEGBROEK?

Een Ring hoort toch om een stad te lopen? Maar voor ons stadsdeel Segbroek
is de harde realiteit dat de ringweg dwars door onze wijken komt te lopen!

 

De ring komt in de eerste plaats voort uit de megalomane hoogbouwplannen
van dit college op Kijkduin en Scheveningen. Deze op groeidenken
gebaseerde plannen zorgen voor een forse toename van woningen en kantoren
in een gebied waar veel mensen nu nog met plezier wonen omdat het er groen
en ruim van opzet is. In deze Internationale Zone moeten duizenden luxe
appartementen voor expats en veel kantoren voor Internationale
instellingen gebouwd gaan worden. Hierdoor zal er veel meer verkeer over
de Segbroeklaan en de Sportlaan gaan rijden. Daarnaast gaat de ring ook
een rol spelen in de verkeersafwikkeling van de doorgetrokken A4. Op die
manier hoopt het college namelijk de verkeersdruk rond het Prins
Clausplein te verminderen.
De gevolgen van de masterplannen Kijkduin en Scheveningen zullen
ingrijpend zijn. Als de plannen doorgaan komt aan het strand hoogbouw tot
100 meter (45 verdiepingen) en langs de randen van natuurgebieden als het
Westduinpark, en Rode Kruisplantsoen hoogbouw tot 50 meter (22
verdiepingen). Van een ongerept duingebied zal dan geen sprake meer zijn.
Langs de Haagse Beek, dwars door de ecologische hoofdstructuur, komt de
drukke ringweg.
Het college heeft vooraf gesteld dat de NWH de leefbaarheid in de
aangrenzende wijken zal gaan verbeteren, maar zegt geen geld te hebben
voor een goede integrale oplossing die dat waar gaat maken. Wel loodst het
college voortvarend haar omstreden masterplannen door de raad, zodat het
verkeer in de toekomst muurvast zal komen te staan op de Sportlaan en
Segbroeklaan. De bewoners hebben het gevoel dat zij door dit college met
de rug tegen de muur worden gedrukt, want zij kunnen straks hun wijken
niet meer uit, en mogen de flinke toename van fijnstof en uitlaatgassen
inademen. Hierdoor verkeren de inwoners van het stadsdeel Segbroek in
grote onzekerheid over de leefbaarheid in hun wijken. Zij hebben het
gevoel dat het college de betrokken wijkorganisaties al 15 jaar aan het
lijntje houdt.

Slimme dubbeldekstunnels

Ondertunneling is volgens de bewoners de enige garantie op een leefbare
toekomst voor ons stadsdeel Segbroek.
Wijkorganisaties en bewoners verenigd in het Platform NWH hebben onlangs
een plan gepresenteerd voor slimme, goedkopere gestapelde tunnels,
waardoor voor hetzelfde bedrag van de 3 geplande korte tunnels in de
toekomst het gehele trace (van Machiel Vrijenhoeklaan tot aan Madurodam)
ondertunneld kan worden. Op vijf of zes plaatsen kan het doorgaande
verkeer in en uit de tunnel. Vanuit de Bloemenbuurt en Vogelwijk ben je
dan zonder oponthoud (in 6 minuten) bij de Hubertustunnel.

De Haagse Stadspartij neemt het verhaal van de bewoners wél serieus.
De Haagse Stadspartij onderkent dat de bewoners van de Vogelwijk, en de
Bloemen- en Bomenbuurt voor het blok gezet worden als dit college en de
raad masterplannen goedkeuren zonder dat er een integrale oplossing voor
het verkeer is. De Haagse Stadspartij steunt dan ook, als enige politieke
partij, het initiatief van de bewoners voor een gestapelde lange tunnel
van Machiel Vrijenhoeklaan tot het Teldersviaduct.
De Haagse Stadspartij heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat het
hele NWH-trace ondertunneld moet worden. Daarmee toont de Haagse
Stadspartij aan dat een kleine partij grote keuzes durft te maken.

Hoe gaat Den Haag dat betalen?
De Haagse Stadspartij wil een lange tunnel onder de NWH financieren door
de ondertunneling van het Trekvliettracé te schrappen. Deze tunnel zal,
net als de Utrechtse baan, veel doorgaand verkeer voor het centrum
opleveren, waardoor de centrumring verstopt zal raken. En dat zal de
bereikbaarheid van de stad niet bevorderen.
Den Haag kan dat geld beter investeren in een goed functionerende ring
rond de stad. Dat zal de verkeersdruk op de binnenstad verminderen en dat
maakt leefbare duurzame oplossingen voor de hele stad mogelijk!

Meer informatie of suggesties? Stuur een email naar:

gerwinvanvulpen@gmail.com

De Haagse Stadspartij heeft op 14 december 2009 de motie ROOKWORST ingediend:

Motie rookworst

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 10 december 2009
ter bespreking van RV 154 inzake Masterplan Kijkduin;

Constaterende dat

– het verkeersbeleid een ringweg rond en door Den Haag nastreeft
via de route A4-Lozerlaan-NoordWestelijke Hoofdroute-Noordelijke Randweg;

– de nagestreefde ringweg nu meer weg heeft van een rookworst,
waarbij de NoordWestelijke Hoofdroute, en de Sportlaan in het bijzonder,
nu dienst doet als draadje tussen de uiteinden van de rookworst;

– plannen voor de Noordwestelijke Hoofdroute slechts in het
stadium van ‘pré-verkenningen’ bevinden, en de concept-nota Haagse
Mobiliteit geen vooruitzicht biedt op concrete plannen;

Overwegende dat

– het masterplan Kijkduin voorziet in een substantiële toename
van het aantal woningen en het vergroten van de toeristische
aantrekkelijkheid;

– realisatie van het masterplan leidt tot een substantiële
toename van het autoverkeer in deze omgeving, en op de NoordWestelijke
Hoofdroute in het bijzonder;

Van mening dat bewoners rond de Noordwestelijke Hoofdroute niet de dupe
mogen worden van overlast door verkeerstoename als gevolg van het
masterplan kijkduin;

Spreekt uit dat er pas begonnen mag worden met realisatie van het
masterplan Kijkduin wanneer een volwaardige ringweg binnen de planperiode
gerealiseerd kan worden.

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij