Haagse Stadspartij: “Kappuh met die Tour-etappuh!”

De Haagse Stadspartij heeft in de raad van donderdag 15 april opgeroepen tot een “surplace” als het gaat om het samen met Rotterdam binnenhalen van de “Grand Départ” van de Tour de France. Volgens Peter Bos, woordvoerder wielrennen van de Haagse Stadspartij, is de gemeenteraad door het college van b&w gepasseerd en wordt een debat onmogelijk gemaakt.

Bos: “Deze demarrage van het college is ongehoord. Op 6 mei -tijdens het meireces- wil het college samen met Rotterdam een bid indienen bij de organisatie, zonder dat wij als raad de kans krijgen om hier iets van te vinden of een besluit over te nemen. Het gaat over een miljoenenproject, waar onze armlastige gemeente helemaal geen geld voor heeft. Het college wil mooi weer gaan spelen met de Tour en de inwoners van de stad mogen de kosten en lasten ophoesten. Het lijkt me dat we hier eerst een stevig debat over moeten voeren voordat we deze fuik inrijden”.

In een motie verwijst Bos naar de beloftes die het college recent met een heus actieplan heeft gedaan om de raad voortaan beter mee te nemen bij besluiten. De raad zou voortaan tijdig en beter worden geïnformeerd zodat ze haar controlerende taak kan vervullen. Dit naar aanleiding van tal van integriteitsaffaires die de afgelopen jaren voor veel beroering hebben gezorgd. Bos: “De beloftes blijken vals. Al op 16 maart heeft het college in het geheim over de Tour gesproken en pas afgelopen vrijdag zijn we geïnformeerd. Eind volgende week begint het meireces en gaat het college het bid al indienen. Dat betekent dat we als raad aan alle kanten worden gepasseerd. Met een motie vraag ik om uitstel: Eerst een debat en dan pas een bid.”

De motie haalde het helaas niet. VVD, CDA, D66, Groep de Mos en PVV stemden tegen.

Artikel AD
Foto: Frank Jansen

Motie: Raad meenemen blijkt een hele Tour
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van het Actieplan projectontwikkeling, -beheersing en verantwoording (RIS307365).

Constaterende, dat:

 • Het college stelt dat er in de raad behoefte is om beter meegenomen te worden in besluiten van het college;
 • ”Beter meegenomen” volgens het college betekent tijdig en toegankelijk geïnformeerd worden als er grote beslissingen op til zijn en transparantie over de afwegingen en afspraken die gemaakt zijn;
 • Het college lessen wil trekken uit enkele concrete casussen die de afgelopen tijd hebben gespeeld;
 • De raad volgens het college van het college mag verwachten dat zij in staat wordt gesteld haar controlerende taak goed uit te voeren;
 • De brief over het actieplan dateert van 26 januari 2021, terwijl het college op 12 april 2021 het besluit nam om in de dekking te voorzien van de kosten van de voorbereidingen van de Grand Depart van de Tour de France, zonder dat de raad daar in is gekend of meegenomen;
 • Het college al op 16 maart 2021 hierover heeft gesproken in de collegevergadering, maar de raad pas op 9 april 2021 heeft geïnformeerd;
 • In de besluitenlijst van 16 maart 2021 van het college niets te vinden is over deze kwestie;
 • Rotterdam op 6 mei het bid voor de Grand Depart zal uitbrengen mede namens het College van Den Haag;
 • De stukken hierover sinds kort op de ingekomen stukkenlijst staan van de raadscommissie van volgende week, en er voor 6 mei geen gelegenheid is om dit met een bespreking in de raad af te ronden.

Overwegende, dat:

 • Het college met het actieplan heeft bezworen om de raad in het vervolg beter mee te nemen.

Van mening dat:

 • De manier waarop het college de raad passeert over zo’n belangrijk evenement voor de stad van grote minachting en bestuurlijke arrogantie getuigt.

Verzoekt het college:

 • Niet aan te sluiten bij het bid van Rotterdam, voordat de raad hier op een ordentelijke manier over heeft kunnen debatteren en besluiten.

Peter Bos    Robert Barker  Lesley Arp
Haagse Stadspartij  Partij voor de Dieren   SP

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.