Politieke partijen: “Leidt de gemeente Spoorwijk om de tuin?”

Negen politieke partijen uit de Haagse gemeenteraad vragen het college om het conflict tussen de gemeente en de Stichting Hobbytuinen Spoorwijk snel op te lossen. Volgens een bericht in AD Haagsche Courant zou de gemeente de huurovereenkomst met de stichting hebben opgezegd en zijn veel hobbytuinders daar verontwaardigd over. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Er is gedoe over de statuten van de stichting geweest. Maar kom op, dat moet gewoon op te lossen zijn. Ik hoop dat het college dit snel rechttrekt”.

Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is verbaasd over de gang van zaken: “Als de gemeente een probleem heeft, moet duidelijk worden waarom abrupt de huurovereenkomst is opgezegd. Dit is geen nette manier om met stadsgenoten om te gaan, die nota bene zelf de boel financieren. Desnoods moet de gemeente maar mediation van buitenaf regelen om tot een oplossing te komen en daarmee een einde te maken aan de onrust rond deze prachtige tuinen.”

Arjen Kapteijns, fractievoorzitter GroenLinks sluit zich hierbij aan: “De opstelling van de gemeente leidt tot veel onrust en emoties bij de tuinders en de vrijwilligers van deze mooie volkstuinen. Ik reken erop dat er snel een oplossing op”.

Hieronder de schriftelijke vragen van Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, GroenLinks, SP, Islam Democraten, Partij voor de Dieren, NIDA, D66 en PvdA.

Schriftelijke vragen: Hobbytuinen Spoorwijk
Indieners: Peter Bos, Nino Davituliani, Arjen Kapteijns, Lesley Arp, Tahsin Çetinkaya, Robin Smit, Adeel Mahmood, Dennis Groenewold, Janneke Holman

Datum: 19 april 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Volgens berichten uit de media heeft de gemeente per 1 april jl. de huurovereenkomst tussen Stichting Hobbytuinen Schimmelweg en de gemeente Den Haag beëindigd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stellen wij de volgende vragen.

  1. Volgens de huurovereenkomst is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd die niet zo maar kan worden opgezegd. Is het juist dat de overeenkomst is opgezegd door het college en zo ja, wat is daarvan de reden en wat is de juridische grondslag?
  2. In het AD van 14 april 2021 is te lezen dat een besluit tot opzeggen van de huurovereenkomst volgens een woordvoerder van de gemeente zou zijn genomen nadat de gemeente ruim 3 jaar gesprekken heeft gevoerd met het bestuur. Tevens valt uit het artikel op te maken dat de gemeente diverse aangetekende brieven naar het bestuur heeft gestuurd, maar ook gesprekken heeft gevoerd met gebruikers van de tuintjes.

Kan het college een globale tijdlijn geven van de correspondentie (zowel mondeling als schriftelijk) die de gemeente de afgelopen drie jaar met zowel het bestuur als de gebruikers van de tuintjes heeft gevoerd? Kan het college eveneens ingaan op de inhoud van deze correspondentie?

  1. Klopt het dat er bij het college bezwaren leven omtrent de statuten van de stichting Hobbytuinen Schimmelweg? Zo ja, welke bezwaren zijn er precies?
  2. Is het juist dat vanuit de gemeente de wens is geuit om zitting te krijgen in het bestuur van de onafhankelijke stichting? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting waarom dit nodig of zinvol wordt geacht en op basis van welke juridische grond.
  3. Is het college bereid om in overleg met de huidige gebruikers en de stichting tot een oplossing te komen? Zo nee, waarom niet?
  4. En als het overleg niet tot een oplossing leidt is het college dan bereid om mediation in te zetten? Zo nee, waarom niet?
  5. Kan het college garanderen dat de huidige gebruikers van de tuintjes kunnen blijven tuinieren? Zo nee, waarom niet?

 

Peter Bos                            Nino Davituliani                              Arjen Kapteijns  Lesley Arp                Tahsin Çetinkaya
Haagse Stadspartij           Hart voor DH                                   GroenLinks         SP                               Islam Democraten

 

Robin Smit                         Janneke Holman  Adeel Mahmood     Dennis Groenewold
Partij voor de Dieren        PvdA                       NIDA                         D66

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.