Haagse Stadspartij in actie tegen uitzettingen en flexhuur

Demonstratie Bond Precaire Woonvormen bij hoofdkantoor Staedion
Uiteindelijk heeft de Bond Precaire Woonvormen samen met ons en de ook aanwezige SP voor elkaar gekregen dat zij vervangende woonruimte heeft gekregen. We stonden er echter niet alleen voor dit gezin, maar ook voor al die anderen die geen woning kunnen vinden, noodgedwongen bij mensen op de bank slapen, teveel huur moeten betalen of geen woonzekerheid hebben vanwege een flexibel of tijdelijk contract.

Op 18 december sprak fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij tijdens de demonstratie van de Bond Precaire Woonvormen bij het hoofdkantoor van Staedion. Staedion wilde namelijk tijdens de lockdown een gezin zonder vervangende woonruimte op straat zetten.

Luister naar een fragment van Tim de Boer hieronder.

Vragen over toename tijdelijke contracten op de woonmarkt

Tijdelijke huurcontracten op de woningmarkt zouden tegemoet komen aan een wens van huurders voor meer flexibiliteit en verhuurders verleiden om eerder woningen laten verhuren. Uit verontrustend onderzoek in Rotterdam blijken tijdelijke huurcontracten – voor maximaal 2 jaar – een hoge vlucht te hebben genomen. Dit leidt niet alleen tot meer onzekerheid, toetsen bij de huurcommissie is bijna zinloos vanwege de lange wachttijd daar. Ook blijken er niet meer woningen te worden aangeboden. Tijdelijke contracten hollen het huurrecht uit, en leggen alle macht bij verhuurders.

Samen met Peter Bos heeft Tim schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de situatie op de Haagse huurmarkt.

Schriftelijke vragen: Tijdelijke contracten op de huurmarkt
Indiener: Peter Bos

Datum: 8/12/2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 8 december 2020 verscheen er op het Rotterdamse internetplatform Vers Beton een bericht over een onderzoek naar het gebruik van tijdelijke contracten op de particuliere huurmarkt. ( zie bijlage)

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kent het college het artikel van 8 december 2020?
  2. Kan het college de raad informeren over het gebruik van tijdelijke contracten in de vrije sector in Den Haag? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven hoe vaak deze tijdelijke contracten worden gebruikt in de middeldure huursector, zoals die door het college gedefinieerd is in de woonagenda? Zo nee, waarom niet, Zo ja, op welke termijn?
  4. Ziet het college in het artikel aanleiding een vergelijkbaar onderzoek op te zetten in Den Haag? Zo ja, op welke termijn? zo nee, waarom niet?
  5. Kan het college bij zo’n onderzoek onderscheid maken in de middeldure huursector, waarbij een huisvestingsvergunning noodzakelijk is en de duurdere verhuursector?
  6. Beschikt het college over middelen om het gebruik van tijdelijke contracten in de vrije sector te reguleren, ontmoedigen of verbieden?
  7. Kan het college het gebruik van tijdelijke contracten ontmoedigen in de middeldure huursector, bijvoorbeeld door de huisvestingsvergunning niet alleen te koppelen aan de huurprijs, maar ook aan het type contract?
  8. Is het college het met ons eens dat het gebruik van tijdelijke contracten op woonmarkt leidt tot grotere onzekerheid, meer verhuisbewegingen en hogere huren door prijsopdrijving na afloop van een tijdelijk contract?
  9. Is het college bereid de landelijke overheid aan te spreken op de effecten van het grote gebruik van tijdelijke contracten op de woningmarkt?

Peter Bos
Haagse Stadspartij