Haagse Stadspartij: Demonstreren is een grondrecht

Joris Wijsmuller: “Roetveegpiet snel invoeren”

De Haagse Stadspartij is geschrokken van de agressie en de uitingen van racisme tegen de demonstratie van Knock Out Zwarte Piet (KOZP) op de Koekamp. De politie heeft een vreedzame demonstratie ontbonden en de demonstranten moeten begeleiden naar het Centraal Station omdat men vreesde voor hun veiligheid. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Dit is de wereld op z’n kop. Inperking van de vrije meningsuiting door dreiging met geweld is een vorm van eigenrichting en in onze democratische rechtstaat volstrekt onacceptabel. Ik reken er dan ook op dat alle politieke partijen dit agressieve en gewelddadige gedrag van ‘pro-Piet’ agressors veroordelen.”

Demonstreren is een grondrecht

Wijsmuller plaatst ook vraagtekens bij het afbreken van de demonstratie op last van de politie. “De politie moet het recht op vrije meningsuiting en de veiligheid van een demonstratie juist waarborgen. Dit is een dieptepunt in onze stad van Vrede en Recht.” Het idee om het demonstreren op de dag van de intocht te verbieden, zoals Groep de Mos voorstelt, wordt door de Haagse Stadspartij linea recta naar de prullenmand verwezen: “Een collegepartij die een demonstratie wil verbieden omdat de boodschap ze niet bevalt? Dit idee alleen al is een aantasting van de democratie.” Het voorstel voor een demonstratieverbod is in strijd met de Wet Openbare Manifestaties en de Grondwet waarin het recht op demonstreren is verankerd, zo bevestigen ook alle experts op dit gebied.

Roetveegpiet snel invoeren

De demonstratie van KOZP tegen de racistische kenmerken van de figuur zwarte Piet staat in het teken van een discussie die al vele jaren gaande is. In deze discussie hebben onder meer de Kinderombudsman, het Comité voor de Rechten van de Mens en een commissie van de VN zich al duidelijk uitgesproken tegen de racistische kenmerken. De Haagse Stadspartij bepleit dan ook snelle aanpassing van de figuur zwarte Piet. De introductie van de roetveegpiet bij de intocht in Den Haag vond in 2015 plaats, maar dit proces gaat traag en lijkt nu zelfs gestagneerd, getuige het vrijwel ontbreken van roetveegpieten bij de intocht dit jaar. Ook recente uitspraken van de organisator, die bang is om het te snel te doen, geven Wijsmuller te denken: “De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en als subsidiegever het voortouw nemen. We kunnen voor 2019 gewoon de voorwaarde stellen dat er alleen nog maar roetveegpieten zijn. Zodat het een fantastisch inclusief feest kan zijn voor iedereen.” Dat het anders kan liet Amsterdam dit jaar zien met een feest waar de roetveegpieten al helemaal zijn ingevoerd. De intocht van de Sint trok daar 400.000 mensen en is zonder enige wanklank verlopen.