Haagse Stadspartij blij met succes bed, bad en brood motie!

Raadslid Elly Burgering van de Haagse Stadspartij bracht vorige week werkbezoeken aan verschillende nachtopvanglocaties in Den Haag. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 december jl. heeft Burgering met succes een motie ingediend waarmee alle daklozen in onze stad het recht hebben gekregen op een bed, bad en broodvoorziening. Hiermee geeft Den Haag gehoor aan de uitspraak van het Europees comité voor de Sociale Rechten dat eerder deze winter oordeelde dat alle mensen in Europa recht hebben op deze voorziening.

Tijdens haar werkbezoeken aan de diverse opvanglocaties zag Burgering dat het overal druk was; “Deze bed, bad en broodvoorziening was hard nodig. Tijdens mijn bezoek zag ik dat zowel de reguliere nachtopvang voor ouderen als de reguliere nachtopvang voor jongeren goed gebruikt worden. In de extra opvang die nu is opengesteld sliepen meer dan 60 mensen”. Elly Burgering sprak tijdens haar werkbezoek onder andere met twee jongeren die zonder deze opvangvoorziening op straat zouden zwerven. De Haagse Stadspartij is blij dat de mensen die met de reguliere opvang niet bereikt worden nu ook in beeld komen. Burgering: “Deze mensen zouden anders allemaal buiten zijn geweest. Wat goed dat deze mensen nu geholpen worden en in beeld zijn!”

Afgelopen zaterdag was Elly Burgering te gast in het RTV discus programma ‘de stamtafel’ waar zij sprak over de opvang van dak- en thuislozen, de uitzending is hier terug te kijken: http://www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm