Haagse Stadspartij: bescherm publieke diensten tegen de markt!

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 oktober 2015 heeft raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij met succes een motie ingediend waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar het uitbreiden van de Haagse economische activiteiten van algemeen belang.

De Haagse Stadspartij wil gemeentelijke economische activiteiten die belangrijk zijn voor de stad goed beschermen zodat ze behouden blijven. Oudshoorn heeft onder andere gevraagd om te onderzoeken of sociale kredietverlening en saneringskredieten van de Gemeentelijke Kredietbank en de Ooievaarspas voor Haagse minima kunnen worden aangewezen als economische activiteiten van algemeen belang. Deze activiteiten zijn van onmisbare waarde voor het Haags armoedebeleid.

Ook het verstrekken van leningen ter bevordering van energiebesparing en duurzame opwekking worden, als het aan de Haagse Stadspartij ligt, opgenomen in de lijst van activiteiten van algemeen belang. Volgens raadslid Joeri Oudshoorn kunnen dergelijke leningen niet aan de markt worden overgelaten: “Marktpartijen zijn lang niet altijd bereid om leningen te verstrekken voor dit soort innovatieve investeringen. Niet iedereen heeft voldoende eigen middelen om te investeren in duurzaamheid dus zonder deze leningen kunnen de noodzakelijke stadsbrede investeringen in duurzame energie niet worden gemaakt”.

Lokale overheden kunnen besluiten economische activiteiten die zij zelf uitvoeren en die een belangrijke publieke functie vervullen, aan te wijzen als economische activiteiten van algemeen belang. Hiermee worden deze activiteiten beschermd tegen het mechanisme van marktwerking. Marktpartijen kunnen de lokale overheid bij deze beschermde activiteiten namelijk niet van oneerlijke concurrentie betichten, ook niet als  deze activiteiten onder de marktprijs worden gerealiseerd.

Joeri Oudshoorn is blij dat zijn motie voor een onderzoek naar uitbreiding van het beschermen van economische activiteiten in het algemeen belang met een grote meerderheid van stemmen is aangenomen. “De lijst is hiermee echter nog lang niet compleet. Het ontwikkelen van open source software en beleid voor een duurzame circulaire economie vragen bijvoorbeeld ook bescherming tegen de marktregels” aldus Oudshoorn die zich hier de komende jaren voor zal blijven inzetten.

1 Response