Haagse Stadspartij: “Stationsbuurt beschermd stadsgezicht”

De gemeente gaat onderzoeken of de Stationsbuurt beschermd stadsgezicht kan worden. Een grote meerderheid van de Haagse gemeenteraad stemde op 1 oktober in met een motie hierover die was ingediend op initiatief van raadslid Peter Bos (HSP).

Aanleiding voor de motie was de behandeling van het raadsvoorstel over het bestemmingsplan Stationsbuurt. Op verzoek van fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij gaat wethouder Wijsmuller onderzoeken of de Stationsbuurt aangewezen kan worden tot ‘beschermd stadsgezicht’. Hierdoor kunnen karakteristieke panden, hofjes, parken en grachten een betere bescherming krijgen. Peter Bos: “Het Huygenspark en omgeving is een stedenbouwkundig, architectonisch en cultuur-historisch bijzonder en gewaardeerd gebied, net als de bebouwing en het water langs het Zieken en het Groenewegje. Ook het Rode Dorp, het Oranjeplein, Station Hollands Spoor, het Paviljoen op het Rijswijkseplein en honderden andere panden en hofjes zijn pareltjes in de wijk waar we zuinig op moeten zijn.”

Motie “Beschermd stadsgezicht Stationsbuurt”

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 1 oktober 2015 ter bespreking van het “Voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Stationsbuurt (rv 102; RIS 285562)”

Constaterende dat:

– in de toelichting van het bestemmingsplan Stationsbuurt de volgende cultuurhistorische waarden worden genoemd:
*De stedenbouwkundige waarde van de as Stationsplein-Stationsweg als entree naar de binnenstad;
*De 19e eeuwse architectuur van het Huygenspark in combinatie met de grote openheid en groenstructuur;
*De stedenbouwkundig-historisch belangrijke situering van het paviljoen aan het Rijswijkse Plein en de architectuur van het paviljoen;
*De waarde van de historische waterstructuur aan het Zieken.
– de toelichting van het bestemmingsplan een “Lijst karakteristieke panden” bevat met naast beschermde monumenten ook karakteristieke panden die niet beschermd zijn.
Overwegende dat:

-in de toelichting van het bestemmingsplan wordt gesteld dat de gebouwen die zijn aangemerkt als karakteristiek, essentiële onderdelen van het stadsbeeld zijn en sloop hiervan ongewenst is.

Van mening dat:

– de Stationsbuurt een wijk is met een bijzondere cultuur-historische waarde met fraaie panden, hofjes, monumenten, grachten en parken;

– het Huygenspark en omgeving een stedenbouwkundig, architectonisch en cultuur-historisch bijzonder en gewaardeerd gebied is dat behouden dient te blijven;

Verzoekt het college:

– te onderzoeken of de Stationsbuurt – of delen daarvan – kan worden aangewezen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht en de raad over de uitkomsten hiervan te informeren.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.