foto van vredespaleis

Haagse gemeenteraad veroordeelt geweld Gaza

 

Den Haag is de tweede VN-stad ter wereld en staat bekend als stad van vrede en recht. De motie van de Haagse Stadspartij die de gemeenteraad van Den Haag vraagt het geweld in Gaza, de overige bezette Palestijnse gebieden en Israël te veroordelen en oproept tot een einde aan de gewelddadigheden en een onmiddellijke wapenstilstand, is gisteravond aangenomen. 

Deze oproep tot vrede werd mede ondertekend door GroenLinks, DENK, SP, PvdA, PvdD en D66. Tevens sluit de raad zich aan bij de internationale oproepen voor het opstarten van een duurzaam vredesproces.  

De aanleiding voor de motie is de alarmerende humanitaire crisis in Gaza, waarbij meer dan 18.000 levens, waaronder bijna 8000 kinderen, verloren zijn gegaan en 64 journalisten zijn omgekomen. Internationale organisaties beschrijven de situatie als catastrofaal. Antonio Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, heeft op 7 december een artikel 99 procedure gestart vanwege het ernstige risico op een ineenstorting van het humanitaire systeem in Gaza. 

Fatima Faid, fractievoorzitter Haagse Stadspartij, benadrukt het belang van de motie: “De situatie verslechtert steeds verder richting een catastrofe met mogelijk onomkeerbare gevolgen voor de Palestijnen en de vrede en veiligheid in de regio. Het is belangrijk dat Den Haag zich uitspreekt voor een onmiddellijk einde aan de gewelddadigheden.” 

 

De motie:

RIS-nummer:

Motie: stad van vrede en recht spreekt zich uit

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2023 ter bespreking van  Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2024-2027 (RIS316918),

Constaterend, dat

  • de oorlog in Gaza al meer dan 18.000 levens heeft gekost, waaronder bijna 8000 kinderen;
  • meer dan 64 journalisten zijn omgekomen;
  • de humanitaire situatie in Gaza door meerdere internationale organisaties als catastrofaal wordt omschreven;
  • de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, op 7 december een artikel 99 procedure heeft gestart “omdat er een ernstig risico bestaat dat het humanitaire systeem in Gaza instort”;
  • de situatie steeds verder verslechtert richting een catastrofe met mogelijk onomkeerbare gevolgen voor de Palestijnen en de vrede en veiligheid in de regio.

Overwegende, dat

  • Den Haag dé internationale stad van Vrede en Recht is;
  • Den Haag de tweede VN stad in de wereld is;
  • In artikel 90 van de Nederlandse grondwet staat dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde;
  • Een sterke internationale rechtsorde is nodig voor een rechtvaardige, vreedzame en welvarende wereld.

Spreekt uit dat

de gemeenteraad van Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, het geweld in Gaza, de overige bezette Palestijnse gebieden en Israël veroordeelt en oproept tot een einde aan de gewelddadigheden en een onmiddellijke wapenstilstand;

en sluit zich aan bij de internationale oproepen voor het opstarten van een duurzaam vredesproces.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fatima Faïd                       Hera Butt                      Adeel Mahmood          Lesley Arp

Haagse Stadspartij            GroenLinks                   DENK                                        SP

 

Janneke Holman            Robin Smit                      Andrew van Esch
PvdA                                PvdD                                D66­

Read the English Article here: https://haagsestadspartij.nl/the-the-hague-city-council-condemns-the-violence-in-gaza/