Haagse gemeenteraad geeft podium aan man die vluchtelingen de schuld geeft van het fileprobleem.

Op woensdagochtend heeft fractievertegenwoordiger Tim de Boer een laatste poging gedaan om de racistische spreker Jan van de Beek te weren van de werkbespreking over de bevolkingsprognose. Hij zou daar als enige over migratie mogen spreken. Tim de Boer: “Dit is als Netanyahu uitnodigen om als enige iets over de mensenrechten van Palestijnen te zeggen of alleen een klimaatontkenner uit te nodigen voor een presentatie over klimaatverandering. “ Voor de Haagse Stadspartij is dat onacceptabel. De VVD-er Jan Pronk wilde hem niet vervangen door een andere expert, ook nadat zijn coalitiegenoten PVDA en GroenLinks hem dat al meerdere malen achter de schermen hadden gevraagd.

Stemming

Uiteindelijk is er gestemd over het schrappen van het onderdeel Migratie in de werkbespreking. De linkse partijen SP, GroenLinks en PVDA stemmen samen met Tim de Boer voor dit voorstel. Groep de Mos, de VVD en D66 wilden deze ‘expert’ sowieso aanhoren. Maar ook het CDA en de Christenunie vonden het niet kunnen hem op zo’n korte termijn af te zeggen. De Partij voor de Dieren, die de hele ochtend deelnam aan de vergadering, verliet vlak voor de stemming even de vergadering om zo niet mee te hoeven stemmen. NIDA, ID en PVV waren de hele vergadering afwezig.

Helaas haalde ons voorstel het niet. Samen met PVDA,  Groenlinks en NIDA heeft de Haagse Stadspartij vervolgens besloten de gehele werkbespreking aan zich voorbij te laten gaan. Zie persbericht hieronder:

PERSBERICHT 

HSP, PvdA, GroenLinks en NIDA verzetten zich tegen podium polariserend expert 

Donderdag is er een werkbespreking in de Haagse gemeenteraad over de bevolkingsprognose. Hierbij hebben de VVD en de Partij van de Dieren de omstreden Jan van de Beek bij uitgenodigd. De HSP, PvdA, GroenLinks en NIDA verzetten zich hiertegen en willen deze uitnodiging intrekken.

Van de Beek staat bekend om uitspraken zoals dat vluchtelingen schuldig zijn aan fileproblemen. Hij benoemt als oorzaak van de bevolkingsgroei slechts de bijdrage van mensen met kleur en moslims. Bovendien bestempelt hij – in strijd met de definitie van de CBS – mensen waarvan hun opa of oma niet in Nederland is geboren, als immigrant. “Deze spreker moet een onafhankelijke presentatie geven. Terwijl hij zich schuldig maakt aan racisme, opruiing en polariserende taal. Dit is niet alleen strafbaar, maar draagt vooral niet bij aan het oplossen van het probleem,” aldus Tim de Boer (Haagse StadsPartij).

“De bevolkingsprognose is een belangrijk thema. Deze werkbespreking was bedoeld om objectieve achtergrondinformatie te krijgen om later met elkaar in debat te gaan,” aldus Mariëlle Vavier (GroenLinks). “De onderzoeksconclusies en uitspraken van Van der Beek zijn niet objectief en erg politiek gekleurd. Daarvoor is plek in de raadzaal als inspreker bij een debat. Maar we hoeven hem niet aan te horen als ‘expert’. Hij zet onze stadsgenoten weg als oorzaak van de problemen van onze samenleving. Voor hen komen we op.” Adeel Mahmood (NIDA) sluit zich hierbij aan. “Zijn taal drijft de stad uiteen en daarom mag de gemeenteraad deze taal geen podium geven.”

De HSP, PvdA, GroenLinks en NIDA zullen dan ook niet aanwezig zijn bij de werkbespreking.

“Achter de schermen is een poging ondernomen om tot een andere expert te komen maar de VVD heeft daarin dwarsgelegen en wil per se deze meneer uitnodigen,” aldus Mikal Tseggai (PvdA). “Terwijl er genoeg andere experts zijn die wel onafhankelijk kunnen spreken over dit belangrijke onderwerp.”