Groene daken subsidie nu ook voor huurders!

Groene daken hebben toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving. Ze vangen fijnstof in, reguleren de temperatuur van het gebouw, verkoelen de stad en zien er mooi uit. Groene daken dragen daarnaast bij aan vermindering van wateroverlast, biodiversiteitsverlies en hitte eilanden. Den Haag wil daarom terecht zoveel mogelijk groene daken en geeft daarom huiseigenaren de mogelijkheid subsidie aan te vragen om hun daken te vergroenen. Zesenvijftig procent van de huizen in Den Haag zijn echter huurhuizen. En huurders hebben geen recht op die subsidie. Terwijl genoeg huurders interesse hebben in het vergroenen van hun omgeving en het verlagen van hun energiekosten. De Haagse stadspartij is van mening dat ook huurders met schriftelijke toestemming van de verhuurder aanspraak moet kunnen maken op deze subsidie! Daarvoor dienden wij daar een motie voor in bij de behandeling van het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren “Haagse daken kleuren groen”. De wethouder had nog wat bezwaren maar de motie werd wel aan genomen. Wij hopen dat dit leidt tot een hoop meer groen uitzicht in de stad!

Hieronder de motie

Motie: Subsidie voor huurders
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart ’21, ter bespreking van het Initiatiefvoorstel Haagse daken kleuren groen, (PvdD) (RIS305633) ;

Constaterende, dat:

  • Groene daken kunnen bijdragen aan vermindering van wateroverlast, luchtvervuiling, biodiversiteitsverlies en hitte eilanden
  • zesenvijftig procent van de Haagse woningen huurwoningen betreft

Overwegende, dat:

  • het initiatief voor het vergroenen van daken nu van de corporaties moet komen
  • huurders in Den Haag zelf geen aanspraak kunnen maken op subsidie om hun dak te vergroenen;
  • in steden als Leiden en Alphen aan de Rijn het wel mogelijk is om subsidie als huurder hiervoor te krijgen;
  • huurders in overleg met een verhuurder of andere dak-eigenaar kunnen treden om toestemming te vragen hun dak te vergroenen;
  • bijvoorbeeld een organisatie als Duurzaam Den Haag hier een bemiddelende rol bij kan spelen;
  • Huurders met schriftelijke akkoord van de verhuurder subsidie zouden moeten kunnen aanvragen voor het vergroenen van hun dak.

Verzoekt het college:

  • huurders mee te betrekken bij het project duurzame dakenjacht en hen met schriftelijke akkoord van de verhuurder subsidie te verlenen om hun dak te vergroenen;
  • een organisatie als Duurzaam Den Haag een bemiddelende rol tussen verhuurder en huurder te laten spelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos
Haagse Stadspartij