Tijdens het door Hart voor Den Haag aangevraagde spoeddebat over een steekincident in Den Haag Zuidwest waren er meerdere insprekers die hun afkeur kwamen uitspreken over de manier waarop de wijk wordt weggezet. Geheel terecht natuurlijk! Geweld los je niet op met meer repressie. Dat is al lang duidelijk uit onderzoek. 

Daarom diende Tim de Boer een motie in om juist met de jongeren, hun ouders en rolmodellen aan de slag te gaan om te komen tot een aanpak gericht op preventie. Deze motie is aangenomen!