Geen “hotelflat” in park Ockenburgh

Teken de petitie:
http://www.geenflatinockenburgh.petities.nl

‘Geen hoogbouw bij Ockenburgh’
(Westonline, 2 Jul 2012)

DEN HAAG – Architect Leon Thier is een handtekeningenactie begonnen tegen de bouw van een hotelflat naast het historische landhuis Ockenburgh. Volgens Thier wordt de nieuwbouw veel hoger dan het monumentale landhuis.
Hij noemt het ontwerp te groot, te hoog en te massaal. Dat past volgens de architect
daarom niet in de ‘prachtige, natuurlijke en beschermde omgeving’ van Ockenburgh.

Oproep van buurtbewoners, gebruikers, bezoekers, genieters en bewonderaars van ons aller stadspark Ockenburgh:

Laat Ockenburgh natuurlijk blijven

Wil de Gemeenteraad werkelijk een hotel in stadspark Ockenburgh goedkeuren, dat beduidend hoger is dan het pittoreske monumentale landhuis? Een hotel dat de vorm krijgt van een flatgebouw van zeker 5 verdiepingen (veel hoger dan het Landhuis!), dat 80 meter lang is en 15 meter diep? En dat vlak achter het Landhuis Ockenburgh in het Bos komt? Willen we dat echt? Dat is toch onaanvaardbaar!

Het goud van Landgoed Ockenburgh
(De Nieuwe Loosduinse Krant, 16 jul 2012)

door Rob Crouwell

“Een oogje in het zeil houden” en “je roer recht houden”; beide zijn fraaie historische gezegden uit de Nederlandse Zeevaart. Minder bekend is, dat “aan het eind van de regenboog staat een pot met goud” van origine ook met de zee verbonden is; zelfs zeelui hebben hier meestal geen weet van. Wie van u heeft trouwens ooit dit goud gevonden … ? Onverwachts, op volle zee, volledig zichtbaar en binnen ieders bereik, liep ik er zomaar tegenaan; bedenk wel, dat alleen de zee het je ook echt tonen zal, op volstrekt natuurlijke wijze … en ja, zelfs landrotten kunnen het dan zien! Soms ontvouwt een waarheid zich recht voor m’n ogen en dan nog dringt niet alles direct tot me door; na een hevige onweersbui in het midden van de Oceaan, bewonderde ik vanaf de reling van het schip een stel prachtige regenbogen, drie stuks boven elkaar. De onderste was het meest fel en daar waar de beide einden van deze regenboog de horizon raakten, verschenen vanaf die beide plekken aan de horizon, twee helder gekleurde lijnen als reflectie in het water; ze liepen kaarsrecht naar het schip toe en, belangrijker … rechtstreeks naar mijn voeten … mijn bron van alles wat er werkelijk toe doet, dat ben ik zelf! Goud kun je zien als waardevolle materie, maar de natuur verwijst eerst naar onszelf en laat goud zien als iets, dat binnenin ons van grote waarde is. Ons innerlijk goud bestaat dan uit alle boeiende, positieve instrumenten waarmee we geboren worden (zoals onze talenten, onze com/passie, ons leervermogen, onze bewustwording, etc.) en aangezien we in de dualiteit leven (links/rechts, boven/onder), hoort alles wat we in onszelf als negatief ervaren daar ook bij. Met onze unieke “gouden” instrumenten leven we een levenlang ons leven, waarbij ieders regenboogervaring steeds weer eenmalig & uniek is, letterlijk en figuurlijk. Sommige mensen drukken alles in geld (materie) uit; geld is dan de waarde die zij zien in alle objecten om hen heen (zoals bijv. een landgoed of landhuis). Maar net als bij het goud binnenin een mens, dragen ook objecten vaak goud met zich mee, zoals in de vorm van een unieke, waardevolle geschiedenis of een bijzondere gebruikswaarde. Landgoed Ockenburgh is voor mij zo’n gouden object en uit de tot nu toe al ruim 700 positieve reacties op ons petitie-initiatief, klaarblijkelijk ook voor heel veel anderen. 2012 is het “Jaar van de Historische Buitenplaats” (zie: http://buitenplaatsen2012.nl). De stichting wil veel meer mensen in ons land bekend maken met historische buitenplaatsen en daarmee aandacht vragen voor het behoud van dit belangwekkend culturele erfgoed. Landgoed Ockenburgh is zo’n historische buitenplaats en heeft bovendien nog steeds z’n prachtige Landhuis, dat een voor de wet beschermd Rijksmonument is. Het Landgoed heeft voor duizenden bewonderaars en buurtbewoners grote waarde als stadspark & natuurgebied en nu wil de Gemeente Den Haag uitgerekend op deze beschermde Buitenplaats een bijzonder groot “Grand Hotel” gaan neerzetten, met alle daaruit voortkomende nare gevolgen voor het Park en z’n vele bezoekers. Nederland heeft een grote kuststrook in Zuid-Holland tot “Natura 2.000” gebied verklaard (Europees beschermd natuurgebied); het volledige Landgoed Ockenburgh valt hier onder en is daarmee een belangrijk, wettelijk beschermd natuurgebied. Vreemd genoeg vallen volgens het huidige ontwerp-bestemmingsplan, het Landhuis zelf (en z’n omliggende bebouwing) nu net weer buiten dit “Natura 2000” gebied. Hoe de Gemeente dit verantwoorden kan, is mij werkelijk een raadsel; er worden in het bestemmingplan dan ook nogal wat juridische noodsprongen gemaakt om deze enclave mogelijk te maken en de natuur te compenseren voor alle nadelige gevolgen van dit hotelplan. Om nu buurtbewoners, gebruikers, bezoekers, genieters en bewonderaars van ons aller stadspark Ockenburgh op een andere, in onze ogen betere manier voor te lichten over de nieuwbouwplannen op het Landgoed, hebben een aantal zeer bezorgde buurtbewoners de handen ineen geslagen. Opdat de bevolking ook daadwerkelijk hun zorg en onvrede over dit nieuwbouwplan kan uiten, hebben we een online-petitie gestart, zie: http://www.geenflatinockenburgh.petities.nl. Op het landgoed zelf kan deze petitie ook bij de hoofdingang van het Park ondertekend worden. In het Park zijn op diverse plekken borden met 3D-tekeningen geplaatst, zodat iedereen vanaf deze gezichtspunten op het Landgoed ter plekke kan gaan ervaren, hoe het geplande volume van de Hoogbouw eruit gaat zien en wat voor effect dit volume heeft op het Rijksmonument. Deze borden gaan we tevens gebruiken om de Gemeenteraad van Den Haag juist te informeren; het ligt in de bedoeling alle raadsleden eind augustus / begin september voor een werkbezoek uit te nodigen; eind september stemt de Raad dan over het totale ontwerp-bestemmingsplan Ockenburgh. Wij begrijpen best, dat in moeilijker tijden de Gemeente op zoek wil gaan naar investeerders om ontwikkelingen te bekostigen, maar om nu binnen dit belangrijke natuurgebied een enclave te creëeren, waar gebouwd mag gaan worden met een dergelijk immens volume, is werkelijk te zot voor woorden! Overigens valt het oude Landhuis onder de Monumentenwet en is heel hard toe aan preventief onderhoud; de wet zegt hierover: – De eigenaar van een beschermd monument, is ertoe gehouden de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren, en het geenszins te ontsieren, te beschadigingen ofte vernielen. Als bouwkundige kan ik inschatten, dat de plek naast het Landhuis voldoende ruimte biedt aan een esthetisch meer integer, beter en kleinschaliger hotel, dat de bezoekers van het Landgoed voldoende respecteert en dat bovendien inpasbaar is in de natuurlijke omgeving van Natura 2000. Dit zou dan niet alleen veel beter zijn voor het Landgoed, maar ook beter voor het milieu, beter voor de bevolking en uiteindelijk ook beter voor een integere belegger die bereid is om hier te investeren. Helaas hebben vertegenwoordigers van de Gemeente de bevolking over dit ontwerp-bestemmingsplan niet volledig en juist voorgelicht; vindt het dan ook niet gek, dat heel veel mensen zich niet meer voldoende vertegenwoordigd en serieus genomen voelen; onze Raadsleden moeten dit toch ook zo niet willen! Zowel wijkberaad “Kom Loosduinen” als de “Commissie Loosduinen” hebben zich inmiddels zeer kritisch opgesteld tegenover het plan. Aan ons – de bevolking – wordt gevraagd om voortaan actiever deelnemen aan Wijkberaden en Commissies, die zelfstandiger en onafhankelijker moeten gaan werken. Pas dan wordt de kans een stuk kleiner, dat mensen achteraf voor voldongen feiten komen te staan en kunnen we in een eerder stadium ingrijpen op voor de bevolking ongewenste gemeentelijke plannen. Iedereen wakker worden dus … en vertrouw op je regenboog! (wordt vervolgd)

Eindelijk op de schop
(AD/Haagsche Courant, 26 Jun 2012)

Als alles naar wens verloopt, gaat landgoed Ockenburgh komend
jaar op de schop. Projectontwikkelaar Nova Development hoopt al snel in
2013 te beginnen met de bouw van een grand hotel, een restaurant in het
landhuis en een congresvleugel. Maar niet iedereen is even blij.

Het ambitieuze plan dateert al van vijf jaar geleden, maar de
opknapbeurt van het 17de-eeuwse landhuis en Chalet Ockenburgh raakte
door de crisis ernstig vertraagd. Ook nu nog houdt directeur Bart van
den Berg van Nova Development een slag om de arm. We hebben een
exploitant voor het landhuis en het hotel en we zijn zeer serieus in
gesprek met twee investeerders voor het hotel, zegt hij. Het ziet er
goed uit, al moet je in deze tijd voorzichtig blijven.
Het nieuwe grand hotel komt vlak achter het landhuis en gaat zo n 140
kamers tellen. Van een antikraakpand transformeert de monumentale villa
die ooit bekendstond als t Kleyne Paleis tot een luxe restaurant met
loungeruimte en wat slaapplaatsen (circa 1000 m2). Eraanvast komt een
congresvleugel die 150 man kan herbergen. Chalet Ockenburg, nu nog een
partycentrum, wordt gesloopt en herbouwd tot een theeschenkerij.
Het Wijkberaad Kom Loosduinen is vooral blij dat het 17de-eeuwse
landhuis op de schop gaat. Dat staat nu al 12 tot 15 jaar leeg, weet
voorzitter Ineke Weijs. Er wordt al jaren geen onderhoud meer gepleegd.
Het verpaupert. Als er nu niets gebeurt, hebben we straks helemaal geen
landhuis meer.
Maar het wijkberaad heeft ook kritiek. Zo is het hotel een steen des
aanstoots. Oneerbiedig noemen we het de Schoenendoos, zegt de
voorzitter. In verhouding met het landhuis is het hotel veel te massaal.
Ook heeft ze moeite met de landschapsveranderingen in Ockenburgh. Er is
al een pad verplaatst en een brug weggehaald. Het landgoed moet
openblijven voor iedereen, maar we hebben twijfels.

Onzekerheid
Voor Arno Leinweber van Chalet Ockenburgh breken opnieuw onzekere
tijden aan. Het partycentrum dat hij met zijn vader runt, mocht eind
2010 op het nippertje nog een jaar open blijven. Daarna kreeg hij
toestemming om tot oktober 2012 door te gaan. En nu weet ik weer niet
waar ik aan toe ben, verzucht hij. In juli hoor ik meer. Al met al is de
uitbater de onzekerheid meer dan zat. ,,Ik word er gallisch van. Het is
dat ik mijn vader niet in de steek wil laten, maar anders had ik mijn
boeltje allang gepakt.
Het Wijkberaad heeft op onderdelen bezwaar aangetekend tegen het nieuwe
bestemmingsplan dat de gemeente voor Landgoed Ockenburgh heeft gemaakt.
De gemeenteraad moet zich er nog over uitspreken. Er kan nog wel wat aan
de plannen veranderen, weet voorzitter Weijs.

Reacties:

1. Op 2012-07-14 12:52:08 schreef cees:

Waar zijn jullie toch mee bezig ??
laat ockenburg lekker met rust,
GEEN Hotelflat,,
Laatdeze Prachtige natuur,
Word hier Ook gallisch van det gezeur,,

gr, cees

2. Op 2012-07-15 12:05:45 schreef A Dijkman:

15 juli 2012 blijf van het park ockenburg af, laat de natuur en het park zoals het bestemd is en wettelijk vast staat beschermdgebied en het landgoed monumentenzorg blijven. Hier mag men niet aankomen en dit omzuilen of ontkrachten. DIT KAN EN MAG NIET, IS MISDADIG OM ER ZO MEE OM TE SPRINGEN.
HET PARK IS VOOR IEDEREEN EN ER WORDT VEEL GEBRUIK VAN GEMAAKT DOOR EEN VASTE GROEP BEWONERS.DIE BIJNA DAGELIJKS HUN UITJE DAAR NAAR TOE HEBBEN/ HEN VERTIER HEBBEN EN GAAN DAN OOK NAAR CHALET OCKENBURGH. CHALET OKENBURGH NEEMT OOK EEN BELANGRIJKE PLAATS IN RENOVEER DIT GEBOUW, ZO OOK HET LANDHUIS EN LAAT DAT EN HET PARK BESTAAN.
DE PLANNEN VAN HET HOTEL GEBOUW ECT IS KRANZINNING VOORSTEL EN GAAT BUITEN ALLE REGELS OM.

DUS STOP HIERMEE EN LUISTER NAAR DE BURGER, LAAT IEDEREEN GENIETEN VAN DE NATUUR EN HET VERTIER WAT NU IN OCKENBURGH IS
DUS BLIJVEN JULLIE AF VAN Z’N WAARDEVOL EN BESCHREMD GEBIED,SCHEI UIT MET DAT MACHT SPELLETJE VAN JULLIE. HANDEN AF VAN ONS OCKENBURGH

MET VRIENDELIJKE GROET,
RIA

3. Op 2012-07-16 16:35:45 schreef s.linssen sikken:

ik ben voor renovatie chalet ockenburg en tegen hotel, wel renovatie landhuis, dat is een geweldig mooi gebouw.

4. Op 2012-07-29 11:40:27 schreef J. Duyfjes:

tegen hotel

5. Op 2012-10-18 19:28:13 schreef :

Sell <a href=”http://www.coachoutletbages.com/”>coach factory.com/shop</a> The Season’s Hottest Shoes. Fendi black leather platform lugg pumps. Smooth leather upper – available in Black. Leather / Rubber. 60 Day Return Policy a niche in leopard pairs of christian louboutin slingback pumps, <a href=”http://www.coachoutletbages.com/”>coach outlet store online</a> yellow wholesale for cheap looked very worried because hes homeperhaps a spectacular tour of Latin America <a href=”http://www.coachoutletbages.com/”>coach outlet store online</a> Zip into something sassy and sophisticated with the Bella Vita Snappy slingback pump. This women”s platform sandal features a sexy peep toe and a sleek leather upper featuring a zipper accent for edgy elegance. The chunky heel and platform … . Women in Colombia is so sexy beaded timeless <a href=”http://www.coachoutletbages.com/”>Cheap Coach Knockoffs</a> Sofft Gijon High Pumps , which emerged. <br> Tsubo brand was recorded in the second quarter and did not have a significant proportion of net sales for the quarter. Discount christian louboutin pumps was