Bij de bespreking van de jaarrekening en de voorjaarsnota hekelde fractievoorzitter Joris Wijsmuller de casinopolitiek van dit college. Hieronder een samenvatting van zijn betogen.

 

De jaarrekening 2011 maakt duidelijk dat de crisis niet aan onze gemeente voorbij is gegaan. Na jaren van positieve resultaten wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies geleden. De gemeente kan een stootje hebben, maar vooral het vastgoedverhaal is uitermate verontrustend. De grondexploitaties zijn een molensteen om onze nek geworden; vrijwel alle plannen uit de Structuurvisie zijn vastgelopen, en dat kost de gemeente nu handenvol geld. In 2009 werd al € 40 miljoen extra verlies geleden op de grondexploitaties, in 2010 kwam daar nog eens € 60 miljoen bij en nu in de jaarrekening van 2011 moet er nog eens 90 miljoen extra worden afgeboekt. De stadsontwikkeling heeft ons dus al 190 miljoen gekost, en het einde is nog niet in zicht. Zo wordt in de Voorjaarsnota alweer de volgende afboeking aangekondigd…

Wat ik het college verwijt is dat alle verantwoordelijkheid wordt weggewuifd en wordt afgeschoven op de crisis. Maar dat is onzin, sinds 2008 wordt gewoon doorgemodderd met de grondexploitaties. Er worden door college en raad nog steeds speculatieve grondexploitaties vastgesteld. Hoe kan dat? Waarom stellen wij grondexploitaties vast alsof we aan de roulettetafel zitten? Sterker nog: Kunnen we de honderden miljoenen voor de grondexploitaties niet beter spenderen in Holland Casino? Misschien levert dat minder verlies op dan nu.

Neem de plannen voor de oude ministeries in het Wijnhavenkwartier: 28 miljoen moet nu al worden afgeboekt, en dat is nog maar het begin. Voor deze locatie heeft de wethouder opnieuw een aanbesteding gestart, als een verslaafde autoverkoper die niet anders kan. Terwijl duidelijk is dat de markt niet geïnteresseerd is, probeert hij wanhopig delen van de auto aan de man te brengen, al is het maar één wiel. Hetzelfde is gebeurd bij Scheveningen haven, waar ontwikkelaars slechts een paar krenten wensten en ook kregen. Hoe lang gaat Den Haag door met deze uitverkoop, met plannen door speculatie gedreven? Hoe lang laat de raad dit nog gebeuren? Willen wij zo met de stad omgaan?

Voorjaarsnota
De voorjaarsnota schetst het toekomstige financiële perspectief van de gemeente. Twee jaar geleden was er het coalitieakkoord met 152 miljoen aan bezuinigingen. 50 miljoen daarvan waren extra bezuinigingen omdat het nieuwe college geld wilde vrijspelen voor nieuw beleid, voor eigen speeltjes. Met een tegenbegroting hebben we aangetoond dat de financiële perspectieven toen onnodig somber werden voorgesteld en de pijnlijke bezuinigingen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied absoluut niet noodzakelijk waren. Het snijden in club- en buurthuizen, bibliotheken, opvang, armoedezorg en cultuur was geen noodzaak maar een politieke keuze van deze coalitie.

Inmiddels zijn de financiële perspectieven dramatisch verslechterd. De bezuinigingen op de rijksoverheid zullen Den Haag harder raken dan andere gemeenten, want de overheid is hier de grootste werkgever. Gevolg: leegstaande overheidsgebouwen en werkeloze rijksambtenaren. In de voorjaarsnota wordt gesteld dat er structureel extra bezuinigd moet worden, maar tegelijkertijd zou er wel geld over zijn voor incidentele investeringen het komende jaar. Het college wil hiervoor geld halen uit de Algemene Reserve.

De Haagse Stadspartij wil voorkomen dat opnieuw bezuinigd wordt op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Deze sectoren zijn eerder al onevenredig zwaar getroffen, en moeten nu worden ontzien! Het plunderen van de Algemene Reserve om te investeren is erg onverantwoord in tijden van crisis. Juist nu, met meer tegenvallers door de crisis, grote problemen zoals met Vestia, en nieuwe rijksbezuingingen op komst, heb je als gemeente een financiële buffer hard nodig! En bij de voorgestelde incidentele investeringen zijn grote vraagtekens te plaatsten. Het college wil naast geld voor knelpunten namelijk ook extra geld vrijspelen voor prestigeprojecten als de Rotterdamsebaan en een Cultuurforum aan het Spui. En wil daarnaast nog wat achter de hand hebben om, in het jaar voor de verkiezingen, cadeautjes te kunnen uitdelen…

Het college heeft nog steeds niet begrepen dat de crisis anders denken en omgaan met de stad vereist. Het laat zich nog altijd leiden door speculatie en eigen belang en gaat in tijden van crisis onverdroten op de oude voet verder. Ook typerend is dat de wethouder van Financiën bij de presentatie van de jaarrekening riep dat we leeg liepen op de uitkeringen. Een tamelijk denigrerend en misleidend beeld! Door de geldverkwistende stadsontwikkeling loopt de Haagse schatkist leeg en wie krijgt de schuld? De uitkeringstrekkers die door de crisis werkeloos zijn geworden. Ondertussen zit de verantwoordelijke wethouder hier nog steeds op zijn stoel. Wat de Haagse Stadspartij betreft is het Rien ne va Plus, monsieur Norder. Stop met het afsluiten van casinocontracten, of neem bij het zoveelste verlies de consequenties en stap op. En de raad moet niet langer afwachten en toekijken, maar ingrijpen!