Raadslid Peter Bos maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van culturele broedplaats Future Intel/FAAM in de Binckhorst. De groep beeldend kunstenaars, muzikanten en DJ-s dreigt dakloos te worden omdat hun contract niet wordt verlengd.

Het collectief van kunstenaars en musici bestaat nu 2 jaar en heeft steeds meer bekendheid gekregen in de kunst- en muziekscene. Ze zijn gevestigd in een voormalig KPN-gebouw, dat inmiddels is verkocht aan het Rijk. Ze zitten er anti-kraak en hebben een contract met een leegstandsbeheerder dat tegen 1 maart a.s. is opgezegd. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is stomverbaasd: “Het pand waar het om gaat blijft nog een tijd leeg staan, er zijn nog geen concrete en uitvoerbare plannen van het Rijk, dus waarom ze weg moeten is mij een raadsel, belachelijk”.

De Haagse Stadspartij roept samen met de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP het college op om actie te ondernemen. Bos: “We hebben broedplaatsbeleid om dit soort plekken te behouden en te stimuleren. Vooral broedplaatsen waar vernieuwende muziek wordt gemaakt en verspreid zijn zeldzaam en moeten we koesteren. Ik vind het zeer ongewenst en kwalijk dat dit soort initiatieven volkomen rechteloos zijn en zo maar op straat gezet kunnen worden, terwijl er geen enkele noodzaak is”.

Met de vragen roepen Peter Bos (Haagse Stadspartij), Robin Smit (Partij voor de Dieren), Mariëlle Vavier (GroenLinks) en Lesley Arp (SP) het college op om met het Rijk en 5Huizen Leegstandsbeheer in gesprek te gaan en een oplossing voor Future Intel/FAAM te bepleiten.

 

Schriftelijke vragen: Culturele broedplaats Future Intel

Indieners: Peter Bos, Haagse Stadspartij-Robin Smit, Partij voor de Dieren-Mariëlle Vavier, GroenLinks-Lesley Arp, SP.

Datum  28-01-2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het voormalige KPN-pand aan de Zonweg 90 in de Binckhorst bevindt sinds een aantal jaren de organisatie Future Intel/FAAM. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stel ik hierover de volgende schriftelijke vragen:

 

  1. Het voormalige KPN-pand is sinds december 2021 in eigendom van het Rijk. Op basis van de lange termijnstrategie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is dit pand verworven om de Rijksdiensten toekomstbestendig te kunnen huisvesten. Is het college op de hoogte van deze plannen? Zo nee, waarom niet?

 

  1. In afwachting van een definitieve bestemming wordt het pand Zonweg 90 al enige jaren beheerd door leegstandbeheerders. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

 

Een van de huidige gebruikers van het pand is de stichting Future Intel/FAAM (future art and music) bestaande uit 8 vrijwilligers. Zij zijn sinds januari 2020 bezig om beginnende en gevestigde muzikanten, beeldend kunstenaars en DJ’s een podium te bieden om hun talenten te ontwikkelen: elke donderdag en vrijdagavond en soms ook andere dagen zoals feestdagen zenden zij live-performances en DJ-sets op internet uit, die visueel worden ondersteund door het werk van een beeldend kunstenaar, gecureerd door de curators Yasmine van Maasakker & Tessa van Bree. In deze vorm hebben zij menig kunstenaar van kunstacademies zoals KABK, St Joost, Willem de Koning of afgestudeerde een podium kunnen bieden. De organisatie fungeert als een creatieve broedplaats waar verschillende makers met verschillende achtergronden elkaar kunnen inspireren. In de afgelopen 2 jaar heeft Future Intel zich in de Nederlandse alternatieve muziek & art-scene gemanifesteerd. Er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met culturele instellingen in het hele land: collega-radiomakers zijn langsgekomen, er zijn contacten gelegd met conservatoria en kunstacademies. Vrijwel uit elke hoek krijgen zij positieve feedback waaruit blijkt dat er behoefte is aan waar zij mee bezig zijn, en zij hopen dit voort te kunnen zetten op deze unieke locatie in de Binckhorst.

 

  1. Is het college met ons van mening dat het hier gaat om een bijzondere culturele broedplaats waar het broedplaatsbeleid van het college op van toepassing is, zeker gelet op de multidisciplinaire aanpak van het collectief (beeldende kunst, elektronische muziek en radio)? Zo nee, waarom niet?

 

  1. De plannen voor de panden van het Rijksvastgoedbedrijf zijn nog niet concreet waardoor de panden nog enige tijd leeg zullen staan. Is het college met ons van mening dat leegstand geen goede zaak is en de panden zo lang mogelijk in gebruik zouden moeten blijven, waarbij een culturele invulling een meerwaarde biedt en kan bijdragen aan het creatieve klimaat in de Binckhorst, dat dit goed is voor het culturele klimaat van de stad en een impuls kan geven aan de elektronische muziekscene en jongerencultuur? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Momenteel is sprake van een wisseling van leegstandbeheerder in de panden. Na Ad Hoc is 5Huizen Leegstandbeheer de beheerder geworden. Recent heeft Stichting Future Intel/FAAM (future art and music) te horen gekregen dat ze geen nieuw contract krijgen van 5Huizen Leegstandbeheer. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Is het college bereid om met het Rijksvastgoedbedrijf en 5Huizen Leegstandbeheer contact op te nemen en een oplossing voor Future Intel/FAAM te bepleiten? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Is het college met ons van mening dat dit soort nieuwe initiatieven gekoesterd moeten worden en gedragen door het broedplaatsbeleid van de gemeente Den Haag, zich verder zouden kunnen ontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

Peter Bos                    Robin Smit                             Mariëlle Vavier          Lesley Arp

Haagse Stadspartij    Partij voor de Dieren              GroenLinks                SP