Fietsers van de fiets gejaagd bij Den Haag Centraal

Bij de bouw van de woontorens op het KJ plein moet de fietsenstalling onder het plein voor minimaal een jaar dicht. Dit is vanwege de bouwveiligheid. De gemeente heeft recentelijk bekend gemaakt waar men dan moet parkeren. De Fietsersbond is niet te spreken over deze oplossingen. Zo ook Tim de Boer: “De geboden oplossingen zijn zwaar onvoldoende en betekenen dat mensen de fiets thuis zullen laten staan en in het ergste geval kiezen voor de auto”.

Zo ontbreekt een beveiligde stalling aan de binnenstadszijde. Ook kan je daar alleen parkeren via een hellingbaan, bijzondere fietsen zijn niet welkom. De Haagse Stadspartij vindt dat als we in Den Haag fietsvriendelijk willen zijn we betere oplossingen moeten maken.

Ook is de bedachte omleiding niet verkeersveilig. “De Bezuidenhoutseweg kent nu al een problematische kruising met de Rijnstraat. Op dit stukje weg van 500 meter zijn in 2021 alleen al 11 ongelukken gebeurd”.

De Haagse Stadspartij heeft aan het college vragen gesteld om met betere oplossingen te komen!

 

Schriftelijke vragen: Gemeente jaagt mensen van de fiets

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 21-8-2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 20-8-2023 vroeg de Fietsersbond Haagse Regio aandacht voor de ontwikkelingen rondom het bouwproject op het KJ-plein. (zie bijlage)

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Faïd, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

 1. Heeft het college kennisgenomen van de meegestuurde X (voorheen twitter) –draad? Zo ja, wat vindt het college daarvan?
 2. Kan het college aangeven hoe de belanghebbenden zijn betrokken bij het maken van de plannen voor de inrichting van de bouwplaats op het KJ-plein, de vervangende fietsenstallingen en de omleidingen? Graag een uitgebreid antwoord.
 3. Kan het college ruim voor de start bouw een kaart of afbeelding naar de raad sturen met daarop de exacte maten van het bouwterrein, de geplande omleidingen, de (extra) fietsenstallingen, verkeersstromen en de oversteekplaatsen?
 4. Klopt het dat er aan de zijde van de binnenstad een jaar lang geen bewaakte en s ’nachts afgesloten fietsenstalling meer is? Zo ja, ziet het college kans om deze alsnog te realiseren?
 5. Hoe kijkt het college naar de kritiek van de Fietsersbond dat de fietsflat in de Rijnstraat zowel fysiek als sociaal onveilig is?
 6. Hoe gaat het college de sociale veiligheid verbeteren in de avond- en nachturen?
 7. Hoe gaat het college de toegankelijkheid van de fietsflat verbeteren?
 8. In 2019 heeft de gemeenteraad een motie van Groenlinks aangenomen over het oa. uitvoeren van quickscans naar sociale veiligheid bij bouwplaatsen (RIS302608). Heeft het college zo’n quickscan bij dit project uitgevoerd? Zo ja, kan deze naar de raad worden gestuurd?
 9. Hoeveel medewerkers werken er momenteel in de stalling onder het KJ-plein? Kan het college aangeven waar deze medewerkers naartoe gaan bij de sluiting? Kunnen deze medewerkers niet worden ingezet bij de fietsflat om zo de bewaakte openingsuren te verlengen?
 10. Kan het college aangeven hoeveel plek er momenteel in de stalling onder het KJ-plein is voor fietsen met een afwijkend formaat? Waar kunnen deze fietsen gestald worden tijdens de sluiting?
 11. Klopt het dat er aan de zijde van de binnenstad een jaar lang geen bewaakte of onbewaakte stalling is voor dit soort fietsen? Kan het college dit alsnog realiseren?
 12. De Bezuidenhoutseweg heeft nu een fietspad, stoep, parkeerplaatsen en een haal- en brenglocatie voor het NS-station aan de KJ-pleinzijde. Kan het college aangeven of de haal- en breng ophaallocatie bij het station ook verplaatst wordt? Zo ja, waarheen? Zo nee, hoe kan deze nog veilig gebruikt worden tijdens de bouwfase?
 13. Kan het college aangeven of inderdaad de gehele stationszijde van de Bezuidenhoutseweg binnen de bouwplaats komt te liggen? Is dat inclusief parkeerplaatsen?
 14. Het kruispunt Bezuidenhoutseweg – Rijnstraat is nu al onoverzichtelijk en uit gemeentelijke cijfers blijkt dat er op de Bezuidenhoutseweg tussen de Oranjebuitensingel en de Prins Clauslaan (afstand- 500 meter) 11 ongelukken zijn geweest in 2021. Is het fietspad op de Koekamp berekend op de toename van het aantal fietsers dat er dan gebruik van gaat maken in de richting van Bezuidenhout? Hoe gaat het college de situatie monitoren?
 15. Kan het college aangeven of er is overwogen de Bezuidenhoutseweg aan de stationszijde af te sluiten voor autoverkeer om zo ruimte te creëren voor het fietspad en voetgangers? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreid antwoord.
 16. Kan het college aangeven of er overwogen is om op de haal- en brenglocatie, boven de tunnelmond op de Bezuidenhoutseweg, op het Prins Bernardviaduct of busplatform een extra tijdelijke fietsenstalling te realiseren? Zo nee, waarom niet?
 17. Kan het college aangeven hoe de tijdelijke oversteek van de fietsers naar de Koekamp-zijde verkeersveilig wordt vormgegeven? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er op dit hele traject minder ongelukken gebeuren tijdens de bouw?
 18. Het college wil in 2040 de meest fietsvriendelijke stad van Nederland zijn. Is het college het dan met de Haagse Stadspartij eens dat we dan eerst moeten beginnen het serviceniveau en de bereikbaarheid van Den Haag Centraal op peil te houden? Zo ja, hoe gaat het college dat dan doen? Zo nee, waarom niet?
 19. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat met deze maatregelen de mensen van de fiets worden gejaagd in plaats van gestimuleerd worden meer met de fiets te rijden?

Lees ook: https://www.ad.nl/den-haag/fietsenstalling-den-haag-centraal-moet-ruim-een-jaar-dicht-beruchte-fietsflat-terug-in-dienst-br~a6c4f1b5/

en https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4749211/sluiting-stalling-den-haag-centraal-leidt-tot-teleurstelling-houd-meer-rekening-met-fietsers