Op verzoek van Fatima Faid komt er een doorbraakteam WMO

We hebben allemaal de schrijnende casus van de heer Sabri Sertkaya meegekregen. Hij kreeg vanuit de WMO niet de hulp aangeboden die hij nodig had. Hij had ondanks zijn lichamelijke beperking (geen benen en één arm) geen woning op de begane grond en geen scootmobiel. Nou is de heer Sertkaya jammer genoeg niet de enige die niet naar behoren is bijgestaan vanuit de WMO. Wij hebben verschillende signalen ontvangen over andere Hagenaren die ook niet goed geholpen zijn. Daarom hebben wij de motie ‘Doorbraakteam WMO’ ingediend en gelukkig is die aangenomen! Het doorbraakteam zal alle afwijzingen van WMO-aanvragen van de afgelopen 3 jaar tegen het licht houden en zo nodig actie ondernemen om mensen alsnog een menswaardig bestaan te geven.

Motie: Doorbraakteam WMO
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van de situatie van de heer Sabri.

Overwegende, dat:

  • De zaak van de heer Sertkaya een zeer treurig voorbeeld is van hoe de gemeente tekortschiet in het bijstaan van burgers;
  • De wethouder Wonen een doorbraakteam heeft opgezet dat alle eerdere afwijzingen van urgenties op medische gronden opnieuw gaat bekijken.

Van oordeel, dat:

  • Een situatie zoals die van de heer Sertkaya zich niet nogmaals mag voor doen;
  • De weigering van een scootmobiel niet gerelateerd is aan de afgewezen urgentie maar een zelfstandig probleem is binnen de werkwijze van de WMO.

Roept het college op:

  • Een doorbraakteam in te stellen dat alle afwijzingen van WMO-aanvragen van de afgelopen 3 jaar tegen het licht houdt en zo nodig actie onderneemt om mensen alsnog een menswaardig bestaan te geven;
  • De raad hierover te informeren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij