De Haagse Stadspartij is blij dat de motie hierover door de raad is aangenomen. Dit ondanks het negatieve advies van het college, die bij monde van wethouder Guernaoui het mantra afdraaide dat wij er niet over gaan omdat dit een landelijke aangelegenheid is. Meer wilde en kon hij er niet over zeggen, want daarvoor lag dit onderwerp te gevoelig binnen de verdeelde coalitie. Maar deze internationale stad van Vrede en Recht heeft toch echt een eigen opvatting over de rechten van het kind. Raadslid Fatima Faïd: “Mensenrechten worden in steden en dorpen gevormd. Het was beschamend om te zien hoe dit college z’n kop in het zand steekt voor deze werkelijkheid. En niet opkomt voor kinderen die door rijksbeleid in een onmenselijke situatie terecht komen: door de staat weggestuurd worden uit het land waarin je bent opgegroeid… Gelukkig snapt de meerderheid wel dat we dit niet kunnen accepteren.” Den Haag sloot zich hiermee aan bij de meer dan 60 gemeenten die zich inmiddels voor het kinderpardon hebben uitgesproken.

In de pers
Omroep West, 11 oktober 2018
Omroep West, 10 oktober 2018