Den Haag groene stad aan zee?

Den Haag profileert zich graag als groene stad aan zee. Ondanks de maatregelen uit het nieuwe groenbeleid ‘Agenda groen voor de stad’ blijkt uit nieuw onderzoek en een kaart van het RIVM over de hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom dat Den Haag van de 388 onderzochte gemeenten op een schamele 372e plek staat. Aanleiding voor Haagse Stadspartij raadslid Gerwin van Vulpen om schriftelijke vragen aan het college te stellen.

Van Vulpen: “Deze slechte score toont aan dat extra maatregelen nodig zijn! Met zo’n score zouden we als groene stad aan zee geen genoegen moeten nemen. Ook maak ik me grote zorgen over het feit dat het groen zo slecht verdeeld is over de stad. Bewoners van de Schilderswijk, waar veel mensen het al niet breed hebben, lopen ook grotere gezondheidsrisico’s doordat zij minder groen in de wijk hebben. Dat vind ik onacceptabel!”.

Hieronder de schriftelijke vragen die Gerwin van Vulpen heeft gesteld:

  1. Heeft het college kennis genomen van het hierboven genoemde onderzoek naar de hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom?
  2. Welke andere maatregelen dan aangekondigd in de Agenda ‘Groen voor de stad’ gaat het college nemen om meer groen binnen de grenzen van de bebouwde kom toe te voegen? Graag vernemen we concrete voorstellen voor bijvoorbeeld het planten van nieuwe bomenrijen of ecologische verbindingszones.
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om het groen beter te spreiden over de stad? Ook hier graag weer concrete voorstellen.
  4. Welke plek zouden wij als stad moeten ambiëren in de ranglijst van gemeenten naar de hoeveelheid groen die zij binnen de bebouwde kom hebben? Is het college met mij van mening dat deze ambitie het uitgangspunt zou moeten vormen van ons groenbeleid?
  5. Welke gevolgen heeft de score van ‘weinig groen’ voor de klimaatbestendigheid van de stad?

Uw reactie

Gebruik de CAPTCHA *^*