Waarom vervoert HTM arrestanten?

Raadsleden Fatima Faïd en Sanne van der Gaag zagen vorig weekend vol verbazing hoe een arrestant op het Centraal Station in een HTM personenauto werd gezet om zo naar het politiebureau te worden vervoerd. Zij hebben hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld.

De Haagse Stadspartij raadsleden vinden het onwenselijk dat HTM personeel dit soort politietaken uitvoert. Ook plaatsten zij vraagtekens bij de professionaliteit en veiligheid bij deze gang van zaken. Ze vragen zich af of HTM-wagens wel zijn toegerust om op een professionele manier arrestanten te vervoeren. Ook willen zij graag weten of het gebruikelijk én veilig is om een arrestant samen met drie buitengewoon opsporingsambtenaren van de HTM op de achterbank neer te zetten.

Faïd en Van der Gaag: “We vinden het een slechte ontwikkeling dat er steeds meer politietaken worden uitgevoerd door een soort ‘onderaannemers’. Van de veiligheid op straat tot het openbaar vervoer. Deze ontwikkeling zet zich steeds verder door. Aanhoudingen en arrestantenvervoer moeten zo professioneel mogelijk worden uitgevoerd en zijn wat ons betreft dan ook taken die echt door de politie horen te worden uitgevoerd. We moeten bezuinigingen bij de politie niet gaan opvangen door goedkoper en minder goed getraind personeel in te zetten voor dit soort werk”.

Hieronder de schriftelijke vragen die raadsleden van de Haagse Stadspartij hebben gesteld:

De raadsleden mevrouw Faïd en mevrouw Van der Gaag waren afgelopen vrijdag 21 juli getuige van een aanhouding van een man op het Centraal Station in Den Haag. Op het moment dat de raadsleden langs kwamen lopen stond de man in kwestie met zijn armen met tie-wraps geboeid op zijn rug tegen de glazen muur van het station gedrukt. Hierbij waren twee agenten in uniform en een aantal buitgewoon opsporingsbeambten (BOA’s) van de HTM in burgerkleding aanwezig. De man werd in een HTM auto door de BOA’s naar het politiebureau gebracht. Onder verwijzing naar artikel 30 van het regelement van orde stellen wij hierover de volgende vragen:

  1. Wat zijn de precieze bevoegdheden van de HTM BOA’s inzake de taken die van oudsher door de politie worden uitgevoerd? Hoe hebben deze bevoegdheden zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
  2. Waarin verschilt de opleiding van een BOA van die van een agent?
  3. De man die werd aangehouden is op de achterbank van een HTM auto met drie BOA’s naast zich (die allen ook op de achterbank zaten) naar het politiebureau gebracht. Waarom is deze man niet door de politie in een politieauto naar het bureau gebracht?
  4. Zijn HTM auto’s toegerust op het professioneel vervoeren van arrestanten? Zo nee, waarom worden deze voertuigen hier dan wel voor ingezet?
  5. Is het gebruikelijk om arrestanten door HTM medewerkers in een HTM auto naar het politiebureau te vervoeren? Hoe vaak komt dit voor?
  6. Is het toegestaan en veilig om met vier personen (één arrestant en drie BOA’s) op de achterbank van een HTM auto te reizen?
  7. Hoe ziet het college de relatie tussen bezuinigingen bij de politie en de inzet van BOA’s voor politietaken?
  8. Is het college met de Haagse Stadspartij van mening dat het onwenselijk is dat er steeds meer politietaken door ‘onderaannemers’ worden uitgevoerd omdat dit de kwaliteit van het werk, de duidelijkheid naar de burger en het vertrouwen van burgers in handhaving ondermijnt?

Met vriendelijke groet,

Fatima Faïd en Sanne van der Gaag

Haagse Stadspartij

Uw reactie

Gebruik de CAPTCHA *^*