21 Jan 2011. De overdreven aandacht voor topsport en voor elitaire sporten als zeilen en hockey in de nieuwe sportnota van de gemeente inspireerde de Haagse Stadspartij tot een tegenvoorstel: Den Haag Dartstad. Het voorstel werd aangenomen!!

Den Haag nu ook officieel een dartstad dankzij Stadspartij
(AD/Haagsche Courant, 21 jan 2011)

Maarten Brakema

DEN HAAG De Haagse gemeenteraad heeft gisteren een voorstel aangenomen
van fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij om
darten toe te voegen aan de lijst met topsporten die extra aandacht van
de gemeente gaan krijgen.

,,Den Haag heeft een levendig dartcircuit met heel goede sporters. Die
krijgen nu serieuze kansen, aldus het raadslid.

Wijsmuller deed zijn voorstel tijdens de behandeling van een nota van
wethouder Karsten Klein (CDA) die ervoor moet zorgen dat de sport in Den
Haag de komende jaren naar een hoger Olympisch niveau wordt getild.
Klein wil ervoor zorgen dat talenten worden gestimuleerd en topsporters
worden gesteund, dat er in alle wijken goede voorzieningen komen en dat
veel meer mensen aan sport gaan doen.

Speciale aandacht gaat er naar sporten die passen bij de ligging van de
stad, zoals zeilen, beachvolleybal en beachsoccer én hockey. Daarom
moeten er een internationaal zeilwedstrijdwaardige haven komen en een
permanent hockeystadion.

De grootste partij in Den Haag, de PvdA, had aanvankelijk grote kritiek
op de plannen. Raadslid Gerard Verspuij vond de koers van de wethouder
onrechtvaardig, omdat er veel geld naar zeilen en hockey zou gaan en te
weinig naar bijvoorbeeld voetbal. Maar toen GroenLinks een plan indiende
om meer jeudsportcoördinatoren aan te trekken ten koste van het naar de
stad halen van vier grote evenementen, steunde de PvdA dat niet. Tot
irritatie van GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening. ,,Linkse
praat, een rechtse broek, zei zij.

Wethouder Klein zei niet veel voor het plan van Wijsmuller te voelen,
maar daar dacht de raad anders over. Terecht, vond Wijsmuller zelf:
,,Iedereen die gevoel heeft voor de stad, weet dat Den Haag en darts één
is.

Den Haag schenkt aandacht aan darts
(Binnenlands Bestuur)

Een meerderheid van de gemeenteraad van Den Haag vindt dat het college ook
darts moet opnemen als speerpunt van het nieuwe sportbeleid. Een
meerderheid van de Haagse gemeenteraad stemde donderdagavond in met een
voorstel hiertoe van de Haagse Stadspartij (HSP).

Elitaire sporten
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Stadspartij stelde dat het
Haagse college vooral aandacht schenkt aan ‘elitaire sporten’ als hockey
en zeilen. Wijsmuller vindt dat darts een Haagse volkssport is die door de
gemeente moet worden gestimuleerd. ‘Sport moet immers toegankelijk worden
voor iedere Hagenaar, niet alleen voor de elite’.

Van Barneveld
Hij refereerde in zijn pleidooi onder meer aan de Haagse dartscoryfee
Raymond van Barneveld. ‘Den Haag heeft een grote dartstraditie en heeft
veel grote, goede darters voortgebracht’. Bovendien stimuleert de gemeente
de Haagse horeca door te investeren in de dartsport, stelde Wijsmuller.

Invulling
Wethouder Karsten Klein (Sport) kon donderdagavond nog niet melden hoe hij
invulling gaan geven aan de dartsport als speerpunt in zijn beleid. ‘We
hebben vooral ingezet op strand- en zeesporten omdat Den Haag daar door
zijn ligging de ideale locatie voor biedt’, stelt Klein. ‘En hockey is een
speerpunt omdat Den Haag daar historisch gezien een traditie in heeft’. De
wethouder sluit niet uit de hulp van dartsambassadeur Raymond van
Barneveld te gaan inroepen.

43 miljoen
Het Haagse college investeert de komende vier jaar 43 miljoen euro in
sport. Klein hoopt zijn portefeuille sport te kunnen combineren met zijn
portefeuilles welzijn en onderwijs. Hij wil de komende collegeperiode in
Den Haag voldoende goede, bereikbare en toegankelijke sportvoorzieningen
creëren voor alle lagen van de bevolking.

Darten speerpunt van topsportbeleid Den Haag
(RTVWest)

DEN HAAG – Darten wordt een speerpunt van het topsportbeleid van Den Haag.
Een meerderheid van de gemeenteraad nam donderdagavond een motie van de
Haagse Stadspartij hierover aan.

Hockey, zeezeilen, voetbal, beachsporten, schaatsen, tennis en lange
afstandslopen waren al speerpunten. Met de motie willen de Stadspartij,
PvdA, Groenlinks en de PVV wethouder Klein aansporen om meer aandacht te
geven aan volkse sporten, zoals darten.

Elitaire sporten

Volgens de partijen investeert de wethouder vooral in elitaire sporten en

grote evenementen als het WK hockey en het WK zeilen, terwijl kleinere
sportverenigingen moeilijk geld los krijgen bij de gemeente. Klein ontkent
dit en vindt dat hij zijn middelen evenredig verdeeld. De komende jaren
steekt Den Haag 43 miljoen euro in sport.

Den Haag kent met Raymond van Barneveld, Edwin Max en Joey ten Berge een
aantal bekende professionele darters.

Zie ook:

http://www.powned.tv/nieuws/sport/2011/01/darts_is_sport.html

http://www.spitsnieuws.nl/archives/sport/2011/01/den_haag_darts_is_een_sport.html