Op woensdag 30 mei 2018 sprak raadslid Fatima Faïd in de commissie Samenleving onderstaande tekst uit in het kader van aanhoudende rascistische incidenten in Duindorp.

Fatima Faïd: ‘Het racistisch geweld is al veel te lang aan de gang en wordt in stand gehouden door de struisvogelpolitiek van de gemeente‘.

Voorzitter,

Het verhaal van Marina is volgens mij bij iedereen hier goed bekend, met als enige uitzondering de geachte burgemeester. Het is het verhaal van gerichte en opzettelijke misdrijven. Racisme is een misdrijf. Een onaanvaardbare en verwerpelijke ziekte in onze maatschappij, en stad, dat levens verwoest. Dat is wat Marina heeft moeten doorstaan, in de afgelopen 2 jaar, gerichte en aanhoudend racistisch geweld, van haar buren en andere stadsgenoten. En het is met woede, verdriet en verontwaardiging te moeten constateren dat de politie en de burgemeester hier hebben gefaald. Ja, gefaald!

In 2018, in de stad van Recht & Vrede, in een multiculturele stad, zoals de onze, is het een schande dat zo’n buitensporige casus als deze door de burgemeester en de politie louter met ‘lippendienst’ wordt afgedaan. De burgemeester schrijft in haar brief: ‘Dit moet stoppen. Beheers je!’ Is dat het, voorzitter? Gaan we straks ook onze anti-radicaliseringsbeleid afhandelen met ‘Beheers je!’ Of gender-gerelateerd geweld? Of mensenhandel? Of bijstandsfraude? Of vastgoed fraude? Of moeten we geloven dat in de stad Den Haag racistisch geweld en misdaad opgelost kunnen worden met een schuddende wijsvinger, een frons en een berisping?

Het is een misdaad en een schande, dat we vandaag geen plan van aanpak hebben voor een probleem dat overigens helemaal niet geïsoleerd is. Het racistisch geweld in Duindorp is niet met Marina begonnen. Sterker nog, het is een probleem dat vermoedelijk ook in stand wordt gehouden door de lakse houding van politie en welzijn. We hebben dus niets aan nog meer ‘lippendienst’, voorzitter, de stad verdient beter dan deze struisvogel politiek. Daarom eisen we het volgende:

– Verantwoording van de ingezette middelen en projecten in het kader van het anti-radicalisering en polarisatie programma in Duindorp.
– Een volledige analyse van de racistische dreiging in Duindorp;
– Een onafhankelijk evaluatierapport van het optreden van de Haagse politie in de zaak van Marina;
– Een plan voor de bescherming en beveiliging van Marina en haar gezin;
– Een plan van aanpak Handhaving & Vervolging Racisme in Duindorp waarin minimaal de volgende doelstellingen aanbod moeten komen:
. Een diverse politie personeelsbestand in Duindorp;
. Een diverse welzijns personeelsbestand in Duindorp;
. De bescherming van slachtoffers van racisme;
. De opvang van slachtoffers van racisme;
. De invoering van een protocol inzake de afhandeling van meldingen betreft racistische buren voor woningbouw coöperatie Vestia.
Dit alles zullen we in een motie vervatten.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 12 juli 2018 is de motie van Fatima Faïd, Martijn Balster (PvdA), Adeel Mahmood (NIDA) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) ‘Onderzoek naar woon-en veiligheidsbeleving bij mensen met een niet Nederlandse achtergrond in Duindorp’ met een ruime meerderheid aangenomen.

In de pers
Omroep West, 30 mei 2018
Dagblad070, 30 mei 2018
Omroep West, 31 mei 2018
AD Haagsche Courant, 12 juli 2018
Dagblad070, 12 juli 2018