De Vloek gaat definitief naar Moerwijk


Haagse Stadspartij: Een groot verlies voor Scheveningen, maar wel erg goed dat er een nieuwe locatie voor de Vloek is gevonden.

Met de uitspraak vandaag van het gerechtshof is de strijd van de Vloek ook juridisch beslecht. Het grootste deel van de initiatieven uit de Vloek verhuist naar een alternatieve locatie in Moerwijk.

De Vloek en meer dan 40 gebruikers hebben een gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend waarmee zij hun activiteiten, voor een periode van tenminste tien jaar, voortzetten in een schoolgebouw in de Beatrijsstraat in Moerwijk. Een aantal kunstenaars is eerder op eigen initiatief vertrokken naar een pand in de Binckhorst. Daarmee is de toekomst van de unieke activiteiten van de Vloek voor de stad veilig gesteld.

Het vertrek van de Vloek uit Scheveningen, terwijl de vrijplaats inmiddels helemaal geworteld is in het havengebied, blijft natuurlijk een harde dobber. Samen met Surfdorp FAST was de Vloek uitgegroeid tot een grote publiekstrekker en zorgde het voor de nodige reuring. Peter Bos, fractievoorzitter van de Haags Stadspartij: “Dat het niet is gelukt om de Vloek in de haven te houden is erg jammer. Juist dit soort initiatieven geven kleur aan de haven. Maar de strijd is gestreden en ik reken op een succesvolle doorstart in Moerwijk.”

Het vorige college en de meerderheid van de vorige gemeenteraad hadden besloten dat er een topzeilcentrum zou worden gebouwd op de plaats van de Vloek aan de Hellingweg in de Scheveningse haven. Ondanks een fantastische actiecampagne van de Vloek gesteund door duizenden sympathisanten, en een enorme inzet van HSP-raadslid Joeri Oudshoorn en andere raadsleden bij de commissievergaderingen, lukte het niet om voldoende partijen van standpunt te doen veranderen.

De fractie van de Haagse Stadspartij is wel erg opgelucht dat de Vloek door kan gaan en een mooi nieuw onderkomen heeft gevonden in Moerwijk. Initiatieven zoals de Vloek zijn van onmisbare waarde voor de stad. Zij laten zien dat het mogelijk is om zonder subsidie en winstbejag sociale en culturele activiteiten te ontplooien waar duizenden mensen plezier aan beleven. Vrije geesten vinden hier een plek om met creativiteit, samenwerking en solidariteit bijzondere dingen te laten ontstaan. We hopen dat de Vloek in Moerwijk wederom iets moois zal opbouwen, juist in deze wijk kan een plek zoals de Vloek het verschil maken.

Nu de strijd zowel politiek als juridisch is uitgevochten zullen we er op toezien dat onmiddellijk met de bouw van het topzeilcentrum zal worden begonnen. Leegstand of braakliggende grond kunnen we niet accepteren. We zijn daarom ook blij dat het college hierover zekerheid heeft geëist en gekregen van de projectontwikkelaar. Mede daardoor vind het vertrek van de Vloek een jaar later plaats dan oorspronkelijk gepland.

3 Responses
  1. Janmaat

    Slopen de hele stad en krijgen nog gratis woon ruimte ook, hallo zijn we van de pot af gerukt hier in Den Haag. Stem nooit meer op jullie diepe schaam partij van de krakers, help de oudjes in Den Haag die willen ook gratis wonen.

  2. AG

    Dit artikel geeft een onvolledig beeld. Het schoolgebouw in Moerwijk wordt nu beheerd door een groep van 18 kunstenaars. Voor deze professionele kunstenaars is nu zeer plotseling de werkruimte opgezegd, zonder uitzicht op een nieuwe ruimte. Goed dat ‘de toekomst van de unieke activiteiten van de Vloek voor de stad veilig gesteld’ is, maar het wringt wel dat daar de unieke activiteiten van 18 Haagse kunstenaars voor hebben moeten wijken.