MBO leerlingen Haagse minimagezinnen in grote problemen

De Haagse Stadspartij wil dat er snel een oplossing komt voor de grote groep MBO leerlingen wiens ouders de verplichte schoolmaterialen niet kunnen betalen. De kosten voor de verplichte materialen en boeken bij MBO opleidingen zijn de laatste jaren fors gestegen en kunnen oplopen tot wel 1500 euro. Fatima Faïd heeft aan het college gevraagd met een tijdelijke oplossing voor deze leerlingen te komen zodat zij dit schooljaar gewoon kunnen beginnen aan de door hen gekozen opleiding. Daarnaast roept Faïd de wethouder op bij de Staatssecretaris aan te dringen op een structurele oplossing voor deze problematiek.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de regeling tegemoetkoming schoolkosten afgeschaft en vervangen door een verhoging van het kindgebonden budget. Hierdoor krijgen ouders nu voor het eerst geen tegemoetkoming meer aan het begin van het schooljaar. Veel ouders met een minimum inkomen zijn in paniek omdat zij de schoolkosten voor hun minderjarige kinderen die een MBO opleiding volgen hierdoor niet meer kunnen betalen.

Fatima Faïd: “Het kan en mag niet zo zijn dat leerplichtige kinderen uit minimagezinnen geen MBO opleiding kunnen volgen omdat hun ouders de verplichte materialen en boeken niet kunnen betalen. Net als alle andere kinderen hebben zij natuurlijk gewoon recht op goed onderwijs en ze zouden de MBO opleiding van hun keuze moeten kunnen volgen. Ik vind het onbegrijpelijk dat de zogenaamde onderwijspartijen in de landelijke politiek niets voor deze MBO leerlingen hebben geregeld terwijl het toch duidelijk was dat dit voor kinderen uit minimagezinnen een groot probleem zou worden. Als gemeente worden we nu geconfronteerd met schrijnende verhalen waar op dit moment nog geen oplossing voor is.”