De Nieuwe Kuiperij: 16 of 24 meter hoog?

Afgelopen donderdag 22 januari 2015 heeft de gemeenteraad gesproken over de bouwhoogte van een perceel langs de Dr. Lelykade in de Scheveningse Haven. De bouwhoogte stond ter discussie door een recente uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft in 2013 bij de vaststelling van het bestemmingsplan ingestemd met een amendement van de Haagse Stadspartij (gesteund door VVD, CDA, PPS) om de bouwhoogte op deze specifieke locatie te beperken tot 16 meter, zodat het beter past bij het monument De Rokerij ernaast en tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de omwonenden. Een projectontwikkelaar die al sinds 2007 bezig is met het opstellen van een bouwplan (De Nieuwe Kuiperij) wilde een hogere bouwhoogte en ging in beroep.

De Raad van State besliste onlangs dat de bouwhoogte van 16 meter niet goed gemotiveerd was en dat de gemeenteraad haar werk moest overdoen. De Raad van State bood twee keuzes aan: de bouwhoogte beter motiveren of een andere regeling treffen. Het college van burgemeester en wethouders koos voor dat laatste en stelde een compromis voor: Een bouwhoogte van 16 meter met een vrijstellingsmogelijkheid tot 24 meter. De Haagse Stadspartij koos er voor om vast te houden aan het oude besluit (16 meter) en stelde een betere motivering op.

Na veelvuldig overleg en een positief juridisch advies van advocatenbureau Geelkerken Linskens heeft de Haagse Stadspartij een amendement opgesteld met de door de Raad van State gewenste verbeterde motivering van de bouwhoogte van 16 meter. Wethouder Klein ontraadde het amendement met klem. Na een spannend debat in de gemeenteraad volgde de stemming. 21 stemmen voor het voorstel van de Haagse Stadspartij en 22 stemmen tegen waarmee het voorstel werd verworpen.

Behalve de bouwhoogte langs de Dr. Lelykade werden nog vier andere reparaties van het bestemmingsplan Scheveningen Haven besproken door de gemeenteraad. De Haagse Stadspartij stemde hier wél mee in. Het woord is nu aan de Raad van State.

Raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij: “Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad. De Haagse Stadspartij heeft destijds het initiatief genomen voor het beperken van de bouwhoogte. Nu de Raad van State kritiek heeft op de motivering van de bouwhoogte voelen wij ons verantwoordelijk om een betere motivering te leveren. Dat is wat wij logischerwijs gedaan hebben en we hebben het ook nog eens juridisch laten toetsen. Dat de wethouder vasthield aan een ander voorstel is zijn goed recht. Dat is de consequentie van de open bestuurscultuur. Het is uiteindelijk aan de raad om de knoop door te hakken. Helaas heeft ons amendement het niet gehaald.”