Krijgen we schonere lucht in Den Haag?

De eindeloze stroom auto’s die dagelijks door het centrum haar weg zoekt naar de snelweg zorgt ervoor dat de Javastraat en Hoefkade in de top tien van smerigste straten van Nederland staat. Bewoners langs drukke wegen die roet en fijnstof inademen leven gemiddeld een half jaar korter en hebben een verhoogde kans op ziektes als longkanker, copd en astma. “Den Haag is de enige grote stad in Nederland waar het doorgaand verkeer nog steeds door het centrum naar de snelweg rijdt!” stelt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij verbaast vast. “De enige manier om die knelpunten effectief aan te pakken is door het verkeer schoner te maken en doorgaand verkeer uit woonwijken en het centrum te weren en het beter over de stad te spreiden.” De Haagse Stadspartij is blij met de toezegging van wethouder de Bruijn dat hij voor de zomer een nieuwe visie op de verkeerscirculatie in de stad gaat ontwikkelen.

Begin maart organiseert de gemeente een conferentie over luchtkwaliteit waarbij deskundigen en belanghebbenden aanbevelingen mogen doen voor een pakket maatregelen die de lucht in Den Haag schoner moet gaan maken. Daar kun je bijvoorbeeld denken aan het stimuleren schone mobiliteit zoals electrische auto’s en fiets en OV, een ambitieus roetreductieplan, schone stadsdistributie. Ook komt de wethouder met maatregelen voor kwetsbare groepen als kinderen en ouderen. Zo komen er filters die de lucht in scholen langs drukke wegen schoner maken. “Ook al voldoen we op de meeste plaatsen net aan de norm, dat betekent nog niet dat we achterover mogen leunen,” aldus van Vulpen. “De gezondheidsrisico’s blijken ook bij het langdurig inademen van lage concentraties fijnstof groot te zijn.”