College Den Haag probeert met Japans boekhouden faillissement te voorkomen

De Haagse begroting voor 2020-2024 geeft een onthutsend beeld van de financiële problemen van de gemeente. Maar liefst 300 miljoen euro kwam het college tekort om de begroting sluitend te maken. Met wanhopige kamikaze-acties wordt getracht dit gat te dichten, vindt raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

De Haagse Stadspartij erkent de problemen op de Jeugdzorg en de WMO, maar vindt de voorgestelde maatregelen asociaal. Joris Wijsmuller: “Het college heeft het over verbeterde regie, scherpere sturing, efficiëntere bedrijfsvoering en oneigenlijk gebruik aanpakken, maar ik noem het gewoon bezuinigen. Het komt er op neer dat het college straks jaarlijks 34 miljoen gaat korten op Jeugdzorg en WMO. Bizar. Dat gaat heel veel ellende opleveren voor de mensen die die zorg gewoon keihard nodig hebben.”

De financiële nood is zo hoog, dat nu al wordt getornd aan de afspraken over de verkoop van Eneco. Er wordt 51 miljoen geplukt uit de toekomstige opbrengst. Wijsmuller: “Dat geld is nog helemaal niet zeker. Bovendien is het geld dat niet gebruikt mag worden om gaten in de begroting te dichten, maar is bedoeld om de duurzaamheidstransitie te financieren. Op deze manier gaat het niet lukken om de klimaatneutrale ambities te halen.”

Ook worden er allerlei boekhoudtrucs uitgehaald om tijdelijk geld vrij te spelen, waarbij de rekening naar de toekomst wordt doorgeschoven, zoals de 45 miljoen die uit de activareservering wordt gehaald.

Wijsmuller: “Ik snap dat er grote tekorten zijn ontstaan bij Jeugdzorg en WMO, en het is triest dat het Rijk ons in de kou laat staan, maar dit is geen deugdelijk, eerlijk en sober financieel beleid. Wat ik niet snap is dat er vele miljoenen extra gaan naar het evenementenbeleid en andere speeltjes. Het is een college van brood & spelen voor de elite geworden met bobo-evenementen zoals de Ocean Race en Invictus Games. De Hagenaar die zorg nodig heeft, of een betaalbare woning, of een leraar voor de klas, is de dupe.”

Wat de Haagse Stadspartij betreft worden de lasten op de juiste schouders gelegd. Wijsmuller: “Dit college weigert de OZB te verhogen, zodat woningeigenaren worden ontzien. Dat is onbegrijpelijk. Ze betalen al de laagste OZB van Nederland en het gaat hen financieel voor de wind, terwijl ze volop profiteren van alle voorzieningen in deze stad.”