“Sociale woningen Spuikwartier zijn bewust kapot gerekend”

Donderdagavond 5 september heeft raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij in de commissie Ruimte de kwestie van de geschrapte sociale woningen in het Spuikwartier aan de kaak gesteld.

In januari 2019 meldde wethouder Revis (VVD) dat de beloofde sociale woningen in het Spuikwartier geschrapt waren. Het gaat om 88 woningen die in een van de drie torens van het project Sonate zouden worden gerealiseerd door Volker Wessels. De geraamde bouwkosten van de woningen waren volgens Revis opgelopen tot 280.000 euro per woning en dat leidde tot het afhaken van de woningcorporaties. Volgens de wethouder is vooral de funderingsconstructie van de woontoren een grote kostenpost. In juni 2019 beantwoordde het college 61 vragen van de Haagse Stadspartij, PvdA en Partij voor de Dieren hierover. De beantwoording was voor Peter Bos nu aanleiding om wethouder Revis aan de tand te voelen.

Bos: “Uit de beantwoording blijkt dat projectontwikkelaar Volker Wessels zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Uitgegaan zou worden van woningen van 51 m2, maar Volker Wessels heeft dat opgehoogd naar 83 m2. Daarmee is ook de kostprijs per woning met meer dan een ton toegenomen. Logisch dat de corporaties daardoor zijn afgehaakt”.

Uit de beantwoording blijkt ook dat de kosten van de funderingsconstructie niet zijn omgeslagen over alle 514 woningen in de drie torens van het project Sonate, maar slechts over de woningen in toren A. Ook dat maakt dat de sociale woningen exorbitant duur dreigden te worden. Peter Bos: “Het lijkt er op dat de ontwikkelaar de sociale woningen bewust uit de markt heeft gerekend. Op deze manier komt hij onder de afspraak uit om 88 woningen tegen de kostprijs te bouwen. Schandalig dat dit kan en de gemeente dit heeft goedgekeurd”.

Verder blijkt uit de beantwoording dat het schrappen van de sociale woningen al in juni 2018 bekend was. Bos: “De bouwvergunning met de gewijzigde plattegronden is in juni 2018 afgegeven. Op dat moment had de wethouder ons moeten informeren. Ook in de twee kwartaalrapportages daarna is dit niet gemeld. Het is ruim een half jaar verzwegen.”

Doordat de bouwvergunning voor Toren A en B al is verleend heeft het college een voldongen feit gecreëerd. Maar Peter Bos nam daar geen genoegen mee: “Ik eis van de wethouder dat de sociale woningen alsnog worden opgenomen in het plan. Voor Toren C is nog geen vergunning aangevraagd. Daar passen ook prima sociale woningen in. Dat doet niet alleen recht aan de afspraken met Volker Wessels, maar ook aan de belofte dat het Spuikwartier een gebied zou worden voor iedereen, ook voor mensen met een wat smallere beurs.”

De wethouder ontkende alles en weigerde om opnieuw te gaan onderhandelen met de projectontwikkelaar. Bos: “De antwoorden van de wethouder zijn ongeloofwaardig. Ik ga opnieuw schriftelijke vragen indienen”.

In de pers
Den Haag Centraal
Den Haag Centraal
Omroep West

Eerder verschenen
Debacle sociale woningen in Spuikwartier roept veel vragen op