‘Bouwen aan een verbonden stad’

Hart uit de nota ‘Bouwen aan een verbonden stad’ gehaald! 

Afgelopen donderdag stond de lang verwachte integratienota ‘Bouwen aan een verbonden stad’ op de agenda.

Den Haag is een stad waarbij  de derde en vierde generatie van nakomelingen van migranten en mensen uit de voormalige koloniën de meerderheid vormen. Mede hierdoor is de Haagse Stadspartij al langere tijd van mening dat er in een superdiverse stad als Den Haag niet meer gesproken kan worden over ‘integratie’ maar ingezet moet worden op ‘samenleven’.

Bij samenleven horen gedeelde waardes als ‘vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’.

De kern van de nota ‘Bouwen aan een verbonden stad’ kwam hier in grote mate aan tegemoet.

Helaas bleek al snel dat de collegepartijen niet op één lijn zaten. Met name de VVD wilde met een zeer uitgebreid amendement het hart van deze nota, namelijk we gaan naar ‘samenleven en verbinden i.p.v. integratie’, terug draaien.

De VVD spreekt over ‘kernwaarden’ i.p.v. ‘gedeelde waarden’. Zij willen geldende normen en waarden als vaststaande ideologie benadrukken i.p.v. dat ze, net als cultuur,  fluïde zijn. Een gedeelde waarde als ‘solidariteit’ wordt vervangen door het neoliberale ‘gedeelde verantwoordelijkheid’.

In een superdiverse stad gaat het om veel meer dan alleen maar fundamentele waarden geworteld in de rechtsstaat. Het gaat juist ook om leren en respecteren van elkaar, samen een stad voor iedereen opbouwen in gelijkwaardigheid.

Het was dan ook volkomen onverwacht en verbijsterend dat wethouder van Alphen aangaf dat hij het amendement van de VVD ging omarmen. Het amendement staat haaks op zijn eigen nota, en op zijn visie voor de stad!

Helaas is het VVD-amendement aangenomen. Dit heeft als resultaat dat de HSP, samen met de SP en de PVDA, tegen de gehele nota hebben moeten stemmen.

Een treurig gevolg, want we hadden als stad de volgende stap kunnen maken in het ‘samen’ stad zijn.