Bomen sneuvelen door prutswerk van bouwer

De Haagse Stadspartij is verontrust door de schade die de bomen aan het Tournooiveld door werkzaamheden hebben opgelopen. Juist om schade aan de bomen te voorkomen heeft de Haagse Stadspartij in de debatten over de bouw van de parkeergarage meerdere keren om het boombeschermingsplan en het beeldkwaliteitsplan gevraagd. Dat heeft de wethouder wel toegezegd, maar de raad heeft deze nog niet ontvangen. Op historisch belangrijke plekken in de stad horen we uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Dat zou betekenen dat er pas met de werkzaamheden begonnen mag worden als er een boombeschermingsplan is. Met dat plan weet iedereen welke maatregelen getroffen moeten om de omringende bomen te beschermen.

“Hoe is het mogelijk dat de onderaannemer al aan de slag is gegaan zonder dat er een boombeschermingsplan was?” vraagt raadslid Gerwin van Vulpen zich af. “Onze fractie wil eerst met spoed beide stukken inzien voor we de wethouder om opheldering vragen. Ook zijn we benieuwd naar de afspraken met de aannemer. We gaan ervan uit dat de werkzaamheden tot die tijd stil zullen blijven liggen”, aldus van Vulpen.

1 Response