De herinrichting van de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Vruchtenbuurt is gereed. Wethouder Tom de Bruijn heropende de laan, samen met bewoners. De Haagse Stadspartij deelde bloembollen uit om de bewoners te bedanken. Het vorige stadsbestuur wilde bijna 200 bomen kappen om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Maar bewoners kwamen in verzet, tot de rechter aan toe.Het huidige college onder aanvoering van Haagse Stadspartij en D66 gooide het na de verkiezingen van 2014 over een andere boeg. Samen met de bewoners werd gezocht naar een andere oplossing en die werd gevonden. Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “We hebben hier keihard voor geknokt tijdens de coalitieonderhandelingen en ik ben ontzettend blij dat het gelukt is. Deze nieuwe aanpak werkt echt. Samen met de stad oplossingen bedenken en niet vanuit het stadhuis”.In AD/Haagsche Courant van 5 dec. 2016 stond ook een artikel over de nieuwe aanpak:

Niet van dat regenteske
AD/Haagsche Courant, 5 dec 2016

Sterke stadsbestuurders zijn niet altijd de beste luisteraars. Wethouders met veel
gezag en ambitie zien nog wel eens de wensen van de inwoners over het hoofd. Ook Den
Haag heeft flink te lijden gehad van een regenteske bestuurscultuur, vinden D66 en
HSP. Die partijen vonden elkaar in 2014 bij de coalitieonderhandelingen dan ook
vooral in de wens om de stad heel anders te besturen. De inwoners moeten kunnen
meepraten en meebeslissen, luidt sindsdien het motto. Voor de gelegenheid werd ook
een nieuwe term gemunt: Haagse kracht. En inderdaad: wethouder Joris Wijsmuller
(HSP) loopt zich de benen uit het lijf om stadsgenoten mee te nemen in zijn plannen
(zie het cultuurcomplex en de Agenda ruimte voor de stad). Tom de Bruijn (D66) is
wellicht nog rigoureuzer: er is geen verkeersproject waarbij hij niet met alle
belanghebbenden praat. En wel net zo lang tot er een door iedereen gedragen besluit
ligt, zoals bij Scheveningen en de doorgaande route Centrum-Kijkduin.

Doe-het- zelf in Bezuidenhout
AD/Haagsche Courant, 5 dec 2016

Parkeren op pleinen? Nee, bedankt. Bezuidenhout wilde en kreeg meer speelruimte en
groen. Zo moet dat ook, vindt het stadsbestuur, al lukt het nog lang niet altijd met
die ‘Haagse kracht’.

Haagse Kracht Bewoners denken en beslissen mee met stadsbestuur

Alleen de locatie al. Hier, aan het Spaarwaterveld, heeft een groepje buurtbewoners
zich verzameld in de gloednieuwe Bezuidenhut. Een klein, maar fijn paviljoen,
betaald door en gebouwd in opdracht van de wijkvereniging. Dat geld dat hadden ze
gewoon, zegt Jacob Snijders, de niet te stoppen voorzitter van de wijkvereniging.
Dat krijg je met een goedlopende wijkkrant, met een professionele website en vooral
met veel bewoners die méédoen. Haagse kracht, de lokale wethouders hebben er de mond
van vol. Plannen maak je mét en niet vóór de inwoners van de stad. ,,Dat is niet
altijd makkelijk”, erkent wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) op een
nogal regenachtige donderdag in Bezuidenhout. Want hoe doe je dat, als op een
inspraakavond alleen de usual suspects afkomen en niet al die bewoners met een gezin
die ’s avonds geen tijd of puf hebben om zich over een lokaal bouwplan te buigen?
Hoe krijg je dan voor elkaar dat je doet wat de wijk wil?

Het kán, laat Bezuidenhout zien. Daar buigen actieve inwoners zich per straat over
de herinrichting. En maakt een pleinenwerkgroep in afstemming met de gemeente een
groot, eigen plan met veel groen, speelruimte en horeca. ,,Het kost heel veel
tijd”, vertellen de trotse wijkbewoners. Ze hebben workshops gehouden,
vergaderingen belegd en zelfs een enquête georganiseerd, waar uiteindelijk zo’n 750
wijkgenoten aan meededen. En dan heb je wat, stelt wethouder Revis tevreden vast.
Namelijk, een gefundeerd wijkplan, waar je als gemeente mee uit de voeten kan.
,,Samenwerken met bewoners is in Bezuidenhout een feestje”, zegt hij niet voor
niets. Maar zo florissant gaat het dus niet altijd. Serieuze burgerparticipatie is
een proces van vallen en opstaan, leerde de wethouder. Begin dit jaar trok Revis
zijn plan voor een Internationaal Park terug na stormachtige kritiek. Onder meer van
de bewonersorganisaties en (natuur)verenigingen die wel hadden meegepraat, maar zich
volstrekt niet gehoord voelden. De VVD-wethouder trok er een duidelijke les uit: het
nieuwe parkplan zal door de Hagenaars zelf worden gemaakt.

Ook de aanpak van de verkeerschaos op Scheveningen laat zien dat Haagse kracht mooi
is, maar niet gemakkelijk. Zo ruilde wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) de
traditionele plannenmakerij op het stadhuis in voor denktanks van bewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden. Het kostte de wethouder een jaar om tot een
gedragen verkeersvisie te komen, terwijl hij ondertussen op de huid werd gezeten
door kritische raadsleden die meer tempo wilden. De ex-diplomaat liet zich niet
opjagen en is blij met het resultaat dat hij twee weken geleden kon presenteren.
,,Het duurt in het begin zo misschien wat langer, maar uiteindelijk win je tijd. Als
je het andersom doet, riskeer je aan het einde weerstand en procedures”, zei De
Bruijn.

In de Bezuidenhut glimlacht Jacob Snijders. De voorzitter van de wijkvereniging is
een man die doorgaans kritisch is, kanttekeningen plaatst en de gemeente graag
scherp houdt. Maar over de samenwerking bij de herinrichting van Bezuidenhout is hij
zeker tevreden. Want wethouder Revis heeft geluisterd. Zo komen er in de wijk geen
parkeerplaatsen op de pleinen, al is daar een groot tekort aan. De bewoners kozen
voor groen en speelruimte. Extra plek voor de auto komt voorlopig van bedrijven die
hun terrein ’s avonds openstellen. Den Haag steekt miljoenen in Bezuidenhout. En dan
is het natuurlijk prettig als de actieve bewoners ook blij zijn: ,,We zaten mét de
gemeente aan tafel en niet als vijanden tegenover elkaar”, zegt Ella Schepel van de
Pleinenwerkgroep. ,,We hebben hier samen iets moois van gemaakt.”