Blog: Wat moet een atheist in de Kerk?

Door Harry Zevenbergen:

Harry ZevenbergenHet is zover. Vorige week werden in de raadszaal de kieslijsten van alle partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen vastgesteld. Als lijstduwer sta ik op de 30e en laatste plaats bij de Haagse Stadspartij. Dat betekent dat de kans dat ik op basis van die plaats in de raad kom niet zo groot is.

30 zetels en een absolute meerderheid, mocht dat wel gebeuren dan scheid ik me gelijk af en ga met een éénmanspartij in de oppositie.

Ben ik van mijn ongeloof gevallen, nee niet echt? Ik ben ervan overtuigd dat er democratischer wegen zijn dan de parlementaire. Stemmen was ooit een grote stap vooruit en wint het zonder twijfel van de dictatuur. Maar uit mijn mond zul je nooit horen, dat je moet gaan stemmen en dat als je dat niet doet je geen recht van spreken hebt. Als burger van deze stad moet je altijd recht van spreken hebben, sterker je moet mee kunnen beslissen over belangrijke zaken en bepalen wat die belangrijke zaken zijn.

We zijn geen stemvee dat met een stem eens in de vier jaar het bestuur van de stad uit moet besteden aan politici. Politici die hoe dichter ze bij het vuur komen, verder komen te staan van waar ze ooit vandaan kwamen. Of het nu het Spuiforum is of de stroopwafelkraam in de Grote Marktstraat, bij belangrijke beslissingen moet de burger het laatste woord hebben.

Verkiezingen zijn daarvoor niet de juiste methode, omdat die verkiezingen niet gaan over het Stille strand of over de behandeling van mensen in de bijstand. Bij verkiezingen maak je een keuze tussen verschillende pakketten , die vervolgens bij de vorming van een college worden uitgeruild en resulteren in een collegeakkoord. Een collegeakkoord waar de meerderheid van de raad zich aan verbindt en waarmee de minderheid van de raad bijna volledig buitenspel wordt gezet.

Toch heb ik toen ik gevraagd werd om lijstduwer te worden van de Haagse Stadspartij niet lang getwijfeld. Als overtuigd niet-stemmer, had ik al een paar keer een uitzondering gemaakt en op de Haagse Stadspartij gestemd. Dat deed ik omdat deze partij niet propageert goed naar de burgers te luisteren, maar zich verbindt aan buitenparlementaire acties. Zoals die er zijn voor behoud van het stille strand, voor een alternatief ´Spuiforum´plan, voor behoud van de bomen op de Laan van Meerdervoort. De Haagse Stadspartij is meer dan een partij die streeft naar een plekje in het college, een partij die een stem geeft aan de burger en er niet alleen op uit is zich die stem toe te eigenen voor 4 jaar.