Haagse wethouders ontlopen elkaar bij verkiezingsdebatten

Sportdebat met slechts 1 lijsttrekker van de collegepartijen  (foto Richard Mulder)

Met nog slechts vier weken verkiezingscampagne voor de boeg zijn de lijsttrekkers van de collegepartijen Baldewsingh (PvdA), Revis (VVD), Kleijn (CDA) en van Engelshoven (D66) nog geen enkele keer met elkaar in debat geweest. In schrille tegenstelling tot bijvoorbeeld een grote stad als Amsterdam waar al een aantal lijsttrekkersdebatten zijn geweest.

De Haagse wethouders lijken de taken verdeeld te hebben aan de hand van hun portefeuilles. Bij het sportdebat en de debatten over de WMO verscheen alleen Karsten Kleijn, vandaag bij het Studentendebat wordt Ingrid van Engelshoven door haar collega’s ontzien, en Rabin Baldewsingh krijgt van zijn collega’s alle ruimte bij het lijsttrekkersdebat over Duurzaamheid komende week. Organisaties en partijen die verkiezingsdebatten organiseren en om lijsttrekkers vragen krijgen ‘berichten van verhindering’ of laag geplaatste raadsleden toegewezen.

De Haagse Stadspartij laakt deze gang van zaken en roept de wethouders van de collegepartijen op om te stoppen met deze ‘laffe vorm van georkestreerd campagnevoeren’. Lijsttrekker Joris Wijsmuller: “De arrogantie die de collegepartijen de afgelopen vier jaar ten toon gespreid hebben, gaat tijdens deze verkiezingscampagne gewoon door. De kern van een politieke campagne is een goed en inhoudelijk debat, zodat de kiezer de verschillen tussen de grote politieke partijen kan zien. De lijsttrekkers dienen dat in het openbaar met elkaar te voeren, maar de lijsttrekkers van collegepartijen minachten kennelijk de kiezer. Of zijn de verschillen tussen deze partijen zo klein dat er feitelijk niets te kiezen is?”

2 Responses
  1. Jeroen

    Hopelijk brengt het TV West debat hier verandering in. Spijtig is wel dat dat debat niet de diepte in kan. Waarschijnlijk hebben de genoemde lijsttrekkers vooral kennis van zaken als het hun eigen portefeuille betreft. En in het geval van Baldewsingh (PvdA) valt zelfs dat te betwijfelen. Zijn optreden in het duurzaamheidsdebat was zwak: te weinig feitenkennis en onbevlogen.