Blog: Buurtverzet tegen Spuiforum

Door Ton Kapitz:

Het Spuiforum is hét topic in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en terecht. Het is een rampzalig plan, zowel  stedenbouwkundig als financieel en cultureel. Logisch dat de discussie zich daarop focust. Maar voor ons, 52 bewoners van de flats boven Theater aan het Spui, is ook het woonplezier in het geding. Om te voorkomen dat dit wordt uitgelegd als een ‘NIMBY’ reflex hierbij een samenvatting van onze argumenten en een toelichting op onze acties:

Omvang en plaatsing
Het wordt een immens gebouw op 30 meter van onze gevel. Dat betekent overdag minder lichtinval en ‘s-avonds lichtoverlast vanwege de transparante, van binnenuit verlichte gevel (wij vergelijken het ontwerp met een oversized lampenkap). Nu hebben we vrij uitzicht over het Spuiplein en een prachtige lichtinval overdag door weerkaatsing van zonlicht in de witte gevel van het stadhuis.

Horeca van de zwaarste categorie
De koepelzaal bovenin het Spuiforum krijgt een capaciteit van 2500 bezoekers, dat is meer dan Vredenburg in Utrecht. Om de exploitatie rond te krijgen gaan er grote evenementen georganiseerd worden zoals popconcerten en dancefeesten en die eindigen niet om half 11 ‘s-avonds zoals de voorstellingen in de Philipszaal en het Danstheater nu. Dat betekent veel straatlawaai in de nachtelijke uren en een hoge parkeerduk. Ook in de niet-geluid geïsoleerde foyer van de koepelzaal moeten concerten en bedrijfsfeesten worden gegeven en daarbij wordt ook het champagnebalkon betrokken. Wij verwachten veel geluidsoverlast daarvan. Feitelijk gaat het bij het Spuiforum om horeca van de zwaarste categorie die niet past in een woonomgeving.

We kunnen dus terecht stellen dat aan onze belangen voorbij wordt gegaan. In het voortraject zijn we ook consequent genegeerd terwijl we al op de eerste voorlichtingsavond jaren geleden, hadden aangegeven dat we geïnformeerd wilden worden.

Als overburen zijn we direct betrokkenen en daarom hebben we gebruik gemaakt van ons recht om bij de Raad van State bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan. We doen dat samen met de Stichting Vrienden van Den Haag en de groep architecten van Dooievaar die het alternatieve ontwerp voor hergebruik van de bestaande zalen hebben gemaakt. Dat ontwerp is op aantoonbaar valse gronden afgewezen waarmee ons belang is geschaad.

Dankzij de samenwerking (en steun van de  Stadspartij) kunnen we een advocaat inzetten en Dooievaar heeft de bouwkundige kennis om onze zaak bij de zitting te onderbouwen. We hebben dus goede hoop op een positieve uitspraak van de Raad van State en verwachten binnenkort te horen of een voorlopige voorziening wordt toegewezen waardoor alle sloop en bouwactiviteiten moeten worden stilgelegd.

De Haagse Stadspartij heeft ons van het begin af aan uitstekend geholpen bij onze actie zoals ze dat een paar jaar geleden ook al deden toen we ons verzetten tegen het plan van  de gemeente om de grote bomen in de tuin van de Nieuwe Kerk om te hakken. Alle lof daarvoor.

Is dit een stemadvies? Absoluut!

Spuiforum
Artist impression uit Spuiforum brochure; onze flat is zorgvuldig weggemoffeld.

9 Responses
  1. Dr. P

   De redenen waarom deze buurtzeikerd tegen dat forum is, zijn de volgende:
   * het schaarse beetje open ruimte dat in Den Haag voorhanden is opgeofferd wordt
   * het qua ruimteverdeling niet past in de huige opzet. Gebouw is veel te volumineus en Den Haag is als zo claustrofobisch opgezet.
   * er een duur cultuur prestige project komt terwijl op alle vlakken de (klein)kunst afgebroken wordt. Blijf investeren in het laatste zou ik zeggen
   * restauratie vele malen goedkoper is ondanks dat ze nu eindelijk 1 positieve (tegen over tig negatieve studies) kunnen presenteren die zou aantonen dat nieuwbouw goedkoper zou zijn. De gemeentelijke overschrijdingsmulitplier van 3 tot 5 is daarbij natuurlijk niet meegenomen, alsmede tal van andere kosten.
   * je nu al door de wind uit je onderbroek geblazen wordt als je van het spui naar CS loopt. Iedere architect leert dat je vanwege Coriolis winden hoge gebouwen niet moet uitlijnen. Dat wordt straks met een 70m hoge kolos echt een serieus probleem
   (* de bestaande voorzieningen veel fraaier zijn (maar dat is natuurlijk nogal persoonlijk))

 1. martin meerkerk

  Ik heb net een appartement gekocht in Amadeus. Ook vlakbij. Ik ben er gaan wonen OMDAT het spuiforum er komt. Je gaat toch in het centrum wonen vanwege de voorzieningen. Voor mensen die rust willen, is er altijd nog Ypenburg.

 2. Daniel

  @Martin. Sorry maar dat klinkt wel een beetje te ongeloofwaardig. Een appartement kopen vanwege een een geplande voorziening? Maak dat de kat wijs.

  Neemt overigens niet weg dat men in de binnenstad dit soort ontwikkelingen wel moet kunnen verwachten. Wat ik persoonlijk veel erger vind, is dat dit gebouw zo veel geld kost, terwijl de gemeente de culturele sector (terecht of onterecht, doet er niet toe) nagenoeg kapot heeft bezuinigd en de culturele fundering van de stad wel heel los is. Deze ene plek zou zo veel initiatieven, kleine clubs en instanties kunnen bekostigen dat Den Haag vanzelf een aantrekkelijke stad voor artiesten wordt. Dat heeft meer effect dan een prestige-gebouw.

  En het verdwijnen van een stadsplein!!
  Denk je dat er straks in het ‘Skyplaza’ nog plek voor skaters is, blowende sari’s en wat matjes met een blikkie Schültenbrau in de zon?? Dacht het niet!

 3. Ton Kapitz

  Nou, nou! 52 zeikerds in 1 flat? Er zijn een paar ouderen bij maar het grootste deel is jong met baan en wil gewoon kunnen slapen ‘s-nachts. Mag dat? De belangen van binnenstadsbewoners worden al vaak genoeg ondergeschikt gemaakt aan de belangen van horeca en middenstand. Citymarketing heet dat. Vind D66 heel belangrijk. En waarom trouwens anoniem reageren, schaam je je voor je mening?

 4. ruud de Vries

  Beste Stadspartij, ik zou graag op u willen stemmen, omdat u blijk heeft gegeven van betrokkenheid van de stad Den Haag. Veel moties die u in de raad heeft ingediend zijn gehonoreerd. Maar ik vind dat het spuiforum er wel moet komen. Bijna 30 jaar geleden heb ik me kapot geergerd aan die twee cultuurkrotten voor dans en muziek in een internationale stad als Den Haag. Ik vind dat het spuiforum allure heeft en internationale
  uitstraling. Past bij een stad als Den Haag.
  19 Maart ga ik stemmen, maar dit is voor mij het breekpunt om te gaan stemmen op de Stadspartij.
  vrgr., ruud.

  1. Joris Wijsmuller

   Beste hr. de Vries,

   Dank voor uw waarderende woorden. De kwalificatie “cultuurkrotten” delen wij niet. Vooral het Danstheater is een door dansers, bezoekers en architecten gewaardeerd juweeltje. Het NDT wil niet voor niets graag blijven zitten in het huidige gebouw. De gebouwen dienen wel opgeknapt te worden. Onze visie over de toekomst van de theaters kunt u hier lezen: http://stem.haagsestadspartij.nl/cultuuruitgaan/bouw-spuiforum-kan-echt-worden-teruggedraaid/

 5. ruud de Vries

  Beste hr. Wijsmuller,

  De kosten voor het Spuiforum zijn zeer gedetailleerd en ik geloof meteen dat het duurder wordt dan opgegeven. Het nieuwe CS in Rotterdam is een groot bouwproject, dat sinds tijden binnen de tijd en binnen het budget is gerealiseerd.
  Maar bij de renovatie is een bedrag genoemd zonder detail. En hoe zit het dan met de renovatie van het conservatorium. Hoelang houdt de renovatie stand en is daarbij het budget gewaarborgd, ook op langer termijn.
  Vroeger stond het stadhuis op het Burgemeester Monchyplein, nu gelukkig midden in de stad. Als burger maak ik daar nu veel meer gebruik van, tentoonstelling, voorstellingen, informatie etc.
  Ik heb het idee dat het Spuiforum ook zo’n functie krijgt, waar je binnen kunt lopen en kunt genieten van wat er speelt cultureel.
  Ja het is veel geld, maar wat gaat het als multifunctioneel gebouw opleveren?!
  Ik wil het NDT, architecten en andere bezoekers niet voor de het hoofd stoten, ik geloof meteen dat ze zich daar thuis voelen. Als burger en consument vind ik het er niet prettig.
  Dan als laatste, voor mij is het niet megalomaan, het past in een internationale, regeringsstad als Den Haag.

  Vrgr., ruud