Bouw Spuiforum kan écht worden teruggedraaid

Voor een overvolle zaal in Pulchri heeft Joris Wijsmuller op 6 maart helder uiteengezet waarom de bouw van het Spuiforum kan en moet worden teruggedraaid, en vanaf maandag 10 maart lanceert de Haagse Stadspartij op Radio West en Den Haag FM een radiospot: in een korte indringende boodschap worden de inwoners van Den Haag nog eens geattendeerd op het feit dat dit megalomane bouwproject door een nieuwe gemeenteraad kan worden gestopt.

Bekijk hier de uitzending van Brandpunt over het Spuiforum én onze informatie-avond over dit prestigeproject

“We worden overstelpt met boze reacties van de Haagse bevolking over de bouw van het Spuiforum”, zegt lijsttrekker Joris Wijsmuller. “Bijvoorbeeld bij onze mobiele stand, de ‘Stadskaravaan’.  Opvallend veel boze aanhangers van de PvdA,VVD, D66 en CDA geven ons in niet mis te verstane bewoordingen aan dat zij het zat zijn en overstappen naar de Haagse Stadspartij. Met de korte en heldere boodschap in onze radiospot hopen we nog meer Hagenaars te overtuigen dat de bouw van het Spuiforum écht nog geen gelopen koers is, en dat het daarom van groot belang is om te gaan stemmen op 19 maart!”. Wijsmuller legde donderdagavond voor een overvolle zaal in Pulchri al precies  uit hoe nu de stand van zaken is, en waarom het nog kan worden teruggedraaid.

Steun prominenten
De Haagse Stadspartij voelt zich steeds meer gesteund door prominenten die zich uitspreken tegen het Spuiforum project. Eerder waren dit al voormalig VVD’er  Theo Monkhorst  en vooraanstaand D66’er Wackie Eysten. Afgelopen week keerden ook de toparchitecten Wytze Patijn, Jo Coenen en Maarten Schmitt zich tegen de bouw in een open brief aan de gemeenteraad.  Hun internationaal geroemde collega’s Rem Koolhaas, schepper van de huidige Spuizalen en Richard Meier, architect van het Haagse stadhuis, lieten reeds eerder weten tegen de bouw te zijn. Ook mensen uit het kunstenveld laten van zich horen. Karel de Rooij, bekent van het kleinkunstduo Mini en Maxi, gaf in een gesprek met Joris Wijsmuller na het Cultuurdebat in Den Haag aan niets te zien in een groot zalencomplex aan het Spui.

 

Uitleg bouwkosten Spuiforum en afweging

Taakstellend budget vastgesteld op 181,1 mljn

Second Opinion door bouwkostenexpert BBN wijst uit dat het plan zeker 238,5 mljn gaat kosten; de collegepartijen negeren dit onafhankelijk onderzoek, en drukken door.

Inmiddels is voor het Spuiforum het volgende opgenomen in de gemeentebegroting 2014:
– 181,1 mljn Taakstellend Budget (deels als spaarpot, deels als lening waarvoor de gemeente de komende 40 jaar jaarlijks 5,5 miljoen  aan kapitaallasten betaald)

Deze 181,1 mljn is versluierd aangevuld met:

 • – 5,4 extra risicoreserve (raadsbesluit juli 2013)
 • – 4,2 afdekken marktrisico’s (via begroting 2014 – 2017)
 • – 3,8 tijdelijk theater (IpSO 2014)
 • – 1,0  inrit parkeergarage (IpSO 2014)

In totaal is er dus in de begroting 14,4 mljn aanvullend budget opgenomen.
Er is dus al 195,5 mljn in begroting beschikbaar voor Spuiforum!
Bovendien: de geraamde Post Onvoorzien is nu al met 2,3 miljoen afgenomen

 • – 0,6 correctie op de grondwaarde
 • – 0,8 afschrijving boekwaarde
 • – 0,4 extra tijdelijke huisvesting NDT
 • – 0,5 plankosten renovatieplan Neuteling

 

Daarnaast zijn er de volgende risico’s:

 • Planschade: mag niet ten laste van Algemene Middelen, maar moet ten laste van Spuiforum
 • Onteigening (onteigening hele hotel + rechten afkopen, circa 25 mljn)
 • Sponsorgelden (15 mljn)
 • Aanbesteding (voordeel marktwerking speculatief ingeboekt, extra risico door vertraging, in totaal risico van circa 10 mljn)
 • Exploitatie tijdelijk theater, parkeerterrein en openbaar vervoer naar Norfolkterrein (in totaal risico van circa 3 mljn)
 • Exploitatierisico’s Spuiforum (Subsidie voor exploitatie € 0,9 mln in 1ste jaar, afbouwend naar € 0 in tien jaar, bezoekersaantallen veel hoger ingeschat dan nu, twijfels bureau Berenschot)
 • Vertraging (nu al half jaar vertraging t.o.v. planning gemeente, veel bezwaren bij bestemmingsplan- en onteigeningsprocedure; vertraging leidt tot renteverliezen, prijsstijgingen/marktwerking. Meerkosten lopen op tot ca. € 10 mljn)

 

De afweging

 • Wat is er nu al uitgegeven: plankosten (vanaf 2008) + aanbesteding Tijdelijk Theater = ruim 20 mljn
 • Nog minimaal 161 tot 218 mljn uit te geven + vele reële risico’s
 • Wat kost renovatie: 50 mljn theaters (onderzoek gemeentelijk ingenieursbureau) + bijdrage renovatie Conservatorium (15 mljn) + het verlies nemen van ruim 20 mljn = 85 mljn totaal

Conclusie

Er is helaas al veel geld verspild, maar nog veel meer te besparen.
Voor ieder nieuw college is het Spuiforum een loden last en een groot financieel risico.
De Spuitheaters staan er nog: het Spuiforum kan worden teruggedraaid.

 

De verkiezingsuitslag is beslissend!