Bibliotheek komt terug in Mariahoeve!

De Haagse gemeenteraad heeft uitgesproken dat er voor de wijken Mariahoeve en Marlot een wijkbibliotheek moet komen. In de raad van 20 januari werd een motie daarover van de Haagse Stadspartij aangenomen. Raadslid Peter Bos is opgetogen: “Mariahoeve en Marlot ontberen al heel lang een eigen wijkbibliotheek. Er wonen bijna 20.000 mensen in deze twee wijken en de behoefte aan een bibliotheekvoorziening is groot.”

Een wijkbibliotheek is niet alleen goed voor de leesbehoefte, maar is ook een plek voor huiswerkbegeleiding, voor lezingen, ontmoeting en culturele activiteiten. Peter Bos: “De heropening van de bibliotheken in de Schilderswijk en Bouwlust in Den Haag Zuidwest is een groot succes. Een bibliotheek in de nabijheid is een noodzaak, zeker in een wijk als Mariahoeve waar de culturele voorzieningen al minimaal zijn.”

Eerder al opende Joris Wijsmuller als wethouder de bibliotheek in de Schilderswijk en als gevolg van een motie van de Haagse Stadspartij uit 2018 werd ook de bibliotheek in Bouwlust gerealiseerd.

 

Motie:  Bibliotheekvoorziening Mariahoeve en Marlot

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 januari 2022, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Herinrichting Centrale Bibliotheek (RIS310890).

 

Constaterende, dat:

 

  • In het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ het college de bibliotheek een belangrijke rol toekent op het gebied van kansengelijkheid, inburgering, de aanpak van laaggeletterdheid en als toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen in de stad;
  • Het coalitieakkoord de rol onderstreept van bibliotheken als ontmoetingsplekken, als plekken om meer en beter te leren lezen, huiswerk te maken en om mediawijsheid te vergroten;
  • Er in het stadsdeel Haagse Hout maar een Wijkbibliotheek is;
  • Al jaren geleden beloofd is dat er een buurtbibliotheek zou komen in Mariahoeve.

 

Overwegende, dat:

 

  • De collecties en voorzieningen van de bibliotheek breed toegankelijk dienen te zijn door goede spreiding;
  • De heropeningen van de wijkbibliotheken in de Schilderswijk en Bouwlust succesvol zijn geweest.

 

 

Van mening, dat:

 

  • Mariahoeve en Marlot met 15.000 inwoners recht hebben op een bibliotheekvoorziening.

 

Verzoekt het college:

 

  • Te onderzoeken op welke manier de wijken Mariahoeve en Marlot voorzien kunnen worden van een bibliotheekvoorziening.

 

Peter Bos                    Frans Hoijnck van Papendrecht       Robert Barker

Haagse Stadspartij    Groep Hoijnck                                   Partij voor de Dieren