Bibliotheek

Bibliotheek Bouwlust moet weer open

In 2013 werd de bibliotheek in de wijk Bouwlust wegbezuinigd. Wijkbewoners en in het bijzonder scholen en scholieren uit de buurt ervaren dit als een groot gemis. Mensen uit de wijk en vrijwilligers van Nutsschool Woonstede hebben een plan gemaakt om de bibliotheek te heropenen. De Haagse Stadspartij ondersteunt het initiatief vanuit de wijk om de bibliotheek Bouwlust weer te heropenen van harte.

Peter Bos, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij: ‘Uit een enquête onder alle 12 scholen in de wijk blijkt dat de wijkbibliotheek in Bouwlust enorm wordt gemist. Andere bibliotheken zijn te ver weg en zeker in Bouwlust wonen veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen waarvoor een bibliotheek onmisbaar is.’

Eerder werd de bibliotheek in de Schilderswijk door wethouder Wijsmuller heropend en dat werd een groot succes.

Peter Bos: ‘We moeten wat mij betreft dit initiatief uit de wijk een kans geven en dit plan binnenkort in de raad bespreken.’

In de pers
Den Haag FM, 17 november 2017
Dagblad070, 28 januari 2018