Bejaarde vrouw gearresteerd tijdens Generation Discover Festival

Deze week kwam de Haagse Stadspartij ter oren dat een bejaarde vrouw van 71 jaar tijdens het Generation Discover Festival in Den Haag gearresteerd is door de Haagse politie. De vrouw stond in haar eentje bij de ingang van het festival met een bord tegen fossiele brandstoffen. Omdat de vrouw alleen was kan er niet gesproken worden van een demonstratie.

Terwijl de vrouw met haar bordje op een vreedzame manier bij de ingang van het festival stond werd zij door twee agenten om haar identiteitsbewijs gevraagd. De vrouw wilde zich niet identificeren omdat zij hiervoor geen enkele aanleiding zag. De agenten konden haar ook niet zeggen – ondanks het feit dat zij dat een aantal keren heeft gevraagd – waarom zij zich moest identificeren. Waarop de agenten haar arresteerde. Na haar arrestatie is zij naar bureau Overbosch gebracht waar zij in een niet reguliere cel is geplaatst. Ook op het politiebureau heeft de vrouw niet vernomen waarom zij haar identiteitsbewijs had moeten tonen. Zonder dat ook de officier van justitie haar geen geldige verklaring heeft kunnen geven voor haar arrestatie kreeg zij toch een boete omdat zij zich niet had geïdentificeerd.

Raadslid Fatima Faïd: ‘Ik ben verbijsterd over dit incident. Hoe is het mogelijk dat zoiets onbenulligs een bejaarde vrouw wordt aangedaan. Ik verwacht op zeer korte termijn opheldering hierover en een excuus van betrokken agenten.’

Schriftelijke vragen
Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van orde heeft de Haagse Stadspartij onderstaande vragen gesteld aan het college over de arrestatie van een 71-jarige vrouw tijdens het Generation Discover Festival.
1. Bent u bekend met het feit dat een 71-jarige vrouw is gearresteerd tijdens het Generation Discover Festival van Shell op zaterdag 7 oktober?
2. Deze vrouw stond met een bordje tegen fossiele brandstoffen bij de ingang van het festival. Aangezien deze vrouw alleen stond, kan deze vorm van vrijheid van meningsuiting niet worden aangemerkt als een demonstratie. Ondanks dat deze vrouw op vreedzame wijze een bordje vasthield, werd zij door twee agenten om haar identiteitsbewijs gevraagd. Wat was hiervoor de reden, is de arrestatie verlopen volgens de daarvoor geldende procedure en hoe beoordeelt het college deze gang van zaken?
3. Wanneer kunnen agenten ervoor kiezen om demonstranten om hun identiteitsbewijs te vragen, wat is hiervoor de procedure en hoe vaak gebeurt dit?
4. Worden gegevens van demonstranten naar aanleiding van een identiteitscontrole opgeslagen, zo ja welke gegevens betreft dit en hoe lang worden deze gegevens bewaard? Wie heeft er toegang tot deze gegevens en voor welke doeleinden kunnen deze worden gebruikt?
5. De vrouw weigerde zich te identificeren aangezien zij hiervoor geen enkele aanleiding zag. Zij heeft de betreffende agenten meerdere keren om een reden gevraagd maar die gaven haar geen antwoord. De vrouw kreeg enkel te horen dat zij ‘niet moeilijk moest doen’.
Omdat de vrouw geen aanleiding zag zich te identificeren weigerde zij dit. Hierop werd zij gearresteerd. Hebben burgers het recht om in hun ogen oneigenlijke identiteitscontroles te weigeren en zo ja hoe zouden zij dan moeten handelen? Zo nee, welke juridische middelen hebben zij om een onterechte identiteitscontrole aan te vechten en wat kunnen zij hiermee bereiken? Worden onterecht opgeslagen gegevens na een juridische procedure vernietigd?
6. De vrouw is vervolgens meegenomen naar bureau Overbosch. Zij werd echter niet in een reguliere cel geplaatst. Wat was hiervoor de reden, gebeurt dit vaker en is dit legaal?
7. Op het bureau werd geen uitleg gegeven over waarom de vrouw haar identiteitsbewijs had moeten tonen. De officier van justitie kon geen geldige verklaring leveren voor de arrestatie maar gaf wel een boete omdat de vrouw zich niet had geïdentificeerd. Hoe beoordeelt het college het feit dat deze vrouw geen uitleg heeft ontvangen over de reden van haar arrestatie? Zijn de juiste procedures gevolgd? Deelt het college onze mening dat het optreden van de politie onterecht was en onnodig traumatiserend voor deze 71-jarige vrouw?

Uw reactie

Kopieer de cijfers e/o symbolen *^*