Autoluwe Weimarstraat stap dichterbij

In de raadsvergadering van 16 juli 2020 hebben we vertrekkend wethouder Revis uitgewuifd en ingeruild voor de nieuwe wethouder Anne Mulder. Voordat we begonnen aan de Algemene Politieke Beschouwingen over de begroting van volgend jaar moesten we nog even stemmen over een motie. Het betrof een motie over het autoluw maken van de Weimarstraat. Vlak voor het zomerreces had raadslid Peter Bos die al ingediend, maar toen staakten de stemmen (21-21). Tot onze verbazing werd de motie ditmaal met een ruime meerderheid aangenomen, dankzij voortschrijdend inzicht van de VVD, die eerder nog tegenstemde. Blijkbaar heeft het fietsprotest dat de buurt op 5 september organiseerde effect gehad. Burgemeester Jan van Zanen (VVD) fietste toen mee en sprak bemoedigende woorden over het aanpakken van de verkeersoverlast. Zo zie je maar: Actievoeren loont (soms).

Het fietsprotest is het gevolg van allerlei acties die buurtbewoners voeren om de leefbaarheid in een deel van de Weimarstraat sterk te verbeteren. De concentratie van coffeeshops, ondermijnende vastgoedcriminaliteit en verkeersoverlast zijn velen een doorn in het oog.

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen, ter bespreking van het Debat over Veiligheid.

Overwegende, dat:
• de Weimarstraat een woon-winkelstraat is en geen racebaan;
• de Weimarstraat voor een deel eenrichtingsverkeer en voor een deel tweerichtingsverkeer
heeft;
• de Weimarstraat te kampen heeft met overlast van en onveiligheid door gemotoriseerd
verkeer;
• het autovrij maken van woon-winkelstraten goed is voor de leefbaarheid, bewoners en het
winkelend publiek, zoals o.a. is gebleken na het autovrij maken van een groot deel van de Keizerstraat.

Verzoekt het college:
• te onderzoeken of (delen van) de Weimarstraat autoluw gemaakt kunnen worden.

Peter Bos
Haagse Stadspartij

2 Responses
  1. Arthur

    Een slecht en belachelijk idee, de Weimarstraat is een winkelstraat vol met winkels die juist bezocht worden omdat je er in de straat kunt parkeren..

  2. Frank

    Uitstekend idee. Het gedrag van automobilisten is uiterst irritant op het laatste stuk met de coffeeshops. Men parkeert en gaat weer keren, blokkeert de hele weg, fietsers worden over het hoofd gezien. Het lijkt af en toe op de verkeersanarchie die ik op vakantie in andere landen alleen meemaak. De rest van de straat heeft een aangenamer winkel klimaat door mede door het eenrichtingsverkeer. De gehele weimarstraat eenrichtingsverkeer maken is al een stap in de goede richting.