De afgelopen dagen verschenen in de media meerdere artikelen over het oplopend aantal besmettingen met Covid-19 in Den Haag en de regio Haaglanden. De gesignaleerde trend wordt ondersteund door de cijfers van het RIVM. Kijkend naar de cijfers van de zomervakantie is duidelijk te zien dat het gemiddeld aantal besmettingen in Den Haag sinds 31 juli jl. zo rond de 40 per dag liggen. Dit gemiddelde loopt echter de laatste week sterk op. Met als voorlopig dieptepunt afgelopen woensdag 10 september met 120 besmettingen alleen al in Den Haag. Meer dan een derde van de besmette personen blijkt in de leeftijd tussen 20 en 29 jaar te vallen.

“Eigen verantwoordelijkheid begint bij goede informatie.” zegt Tim de Boer, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij.

Voor het reces ontving de gemeenteraad regelmatig een brief met de stand van zaken en de uitgezette acties. Volgens de Haagse Stadspartij is het de hoogste tijd dat de raad weer wordt geïnformeerd over de stand van zaken over de coronacrisis in onze stad. Want alleen met informatie kunnen we anticiperen en actie ondernemen om het virus weer onder controle te krijgen.

“Sinds 30 juni zijn we niet meer bij elkaar gekomen in de raad om te spreken over de coronacrisis. Dit heeft natuurlijk ook met het reces te maken. Gezien de oplopende besmettingen is het nu echt de tijd dat dit weer een prioriteit wordt in de raad.” laat Raadslid Fatima Faid weten. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller vult aan: “De burgemeester zag geen noodzaak tot maatregelen maar moet nu, in navolging van zijn collega’s in Amsterdam en Rotterdam, toch echt in actie komen!”

Lees hieronder de vragen:

Schriftelijke vragen: Den Haag nieuwe brandhaard corona-besmettinge
Indieners: Fatima Faïd en Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 8 september 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stellen Fatima Faïd  en Joris Wijsmuller de volgende vragen.

 1. Welke verklaring(en) is er voor het opgelopen aantal besmettingen?
 2. Kan het college inzicht geven in de besmettingsclusters van de afgelopen 3 weken, uitgesplitst naar activiteit/ bron en hoeveel besmettingen daar vandaan komen in absolute zin? Kan het college bevestigen dat studentenhuizen, vakantiegangers, uitgaansgelegenheden en familiebijeenkomsten de belangrijkste bronnen zijn zoals in de media wordt gesuggereerd?
 3. Het recht op gezondheid verplicht de overheid om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Welke concrete acties heeft het college uitgezet om deze besmettingsclusters in te dammen en in de toekomst te voorkomen?
 4. In welke wijken of stadsdelen treden de besmettingen op? Zijn er wijken waar bovengemiddeld veel besmettingen gevonden worden? Zo ja, welke concrete acties worden daar op gezet om verspreiding in te dammen?
 5. Hoeveel testen zijn er de afgelopen 3 weken afgenomen in de regio Haaglanden? Hoeveel waren daarvan positief?
 6. Hoeveel procent van de geteste personen kreeg binnen 24 uur een uitslag en hoeveel procent binnen 48 uur? Is er volgens het college voldoende testcapaciteit in de regio Haaglanden? Zo nee, wat wordt hier aan gedaan?
 7. In hoeveel procent van de positieve gevallen is er door de GGD Haaglanden contactonderzoek gedaan? Heeft de GGD Haaglanden voldoende capaciteit voor het doen van contactonderzoek?
 8. Het college doet volgens de berichten in de media een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Klopt dat? Zo ja, is het college het met mij eens dat eigen verantwoordelijkheid alleen werkt als men over de juiste informatie beschikt? Zo nee waarom niet?
 9. Het naleven van de basisregels is essentieel om toename van het aantal besmettingen tegen te gaan. Welke acties neemt de gemeente om mensen te wijzen op de basisregels en hun eigen verantwoordelijkheid om zich hieraan te houden?
 10. In Amsterdam en Rotterdam is actief ingegrepen door bijvoorbeeld het instellen van een mondkapjesplicht in delen van de openbare ruimte. Hanteert de Veiligheidsregio Haaglanden een ander beleid dan de bovenstaande regio’s? Zo nee, bij welke indicatoren worden mondkapjes in de openbare ruimte ingevoerd? Zo ja, waarom?
 11. Is het college het met mij eens dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare groepen in onze samenleving? Zo ja, welke maatregelen neemt het college om deze groepen te beschermen?
 12. Opvallend is dat op veel plaatsen de maatregelen minder goed worden opgevolgd, er veel mensen bij elkaar zijn die vervolgens weinig afstand houden. Op welke wijze spreekt de gemeente bedrijven, instellingen en organisaties aan om de maatregelen strikter toe te passen?
 13. Voor het reces ontving de gemeenteraad regelmatig een brief met de stand van zaken en de uitgezette acties. Klopt het dat het college sinds de 6e stand van zaken van 30 juni jl. (RIS305663) geen nieuwe stand van zaken meer heeft gestuurd naar de gemeenteraad? Waarom is het college daarmee opgehouden?
 14. Kan het college zo snel mogelijk een nieuwe stand van zaken brief sturen, en vanwege de ernst van het oplopende aantal besmettingen deze vragen binnen een week beantwoorden?

Fatima Faïd
Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.