Anti-discriminatie nota veel te vrijblijvend

Fatima was fel in het debat over de Anti-Discriminatie Nota. Racisme en discriminatie zijn ontegenzeggelijk hardnekkige problemen in onze stad. Afgelopen zomer stond ons Malieveld vol met mensen die tot protest kwamen, zelfs in de winterkou waren mensen in onze stad te vinden op het Koekamp. Dit is een duidelijk signaal dat er concrete acties en veranderingen in onze stad plaats moeten vinden. Wat wij krijgen van de Wethouder in de Nota is open deuren en vrijblijvendheid, wat een leegte.

De reactie van de Wethouder was veelal in de trant van dit duurt nog even. Is de basis op orde bij het college vroeg ons Raadslid via de voorzitter? We zagen rapporten, we zagen moties, kan de Wethouder nu eindelijk uiteenzetten welke effectieve acties er worden ondernomen voor onze inwoners? Of schuiven we dit door naar de tweede schil, zoals scholen en iedereen behalve de Gemeente Den Haag. Als het aankomt op Institutioneel Racisme en Discriminatie blijft de Wethouder in een passieve houding hangen.

Fatima roept het College op zelf ook de #bescherming van #burgerrechten in acht te nemen en #alert te zijn op het gebruik van #generaliserende beelden en beleid. Fatima: ”Voordat het College in de ‘wij gaan er niet over’ schiet, stel ik u de vraag; heeft u zelf wel eens het initiatief genomen om een boodschap van afkeer te geven bij vormen van Racisme en Discriminatie in uw stad?” .

Het wordt tijd dat het college nu echt werk gaat maken van inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid in mijn stad. Waar blijft de verbindende boodschap met slachtoffers van racisme en discriminatie? Wanneer schuift het college het schrikreflex van ongemak nu eens aan de kant? Wanneer gooit het college de deur dicht voor niets zeggende open deuren beleid?

 

Strijdbare groet! Fatima Faid