Alles voor de Stad

Het Coronavirus zet alles op zijn kop. Mensen en bedrijven worden getroffen in hun bestaanszekerheid. De landelijke en lokale overheid doet veel om bedrijven en ondernemers te ondersteunen. 

We zien in deze crisis welke mensen en beroepen we hard nodig hebben. Zij verdienen al onze lof en bewondering. De verpleger, de schoonmaker, de vrachtwagenchauffeur, de onderwijzer, de vakkenvuller, de vuilnisman, de dokter en nog zoveel meer ‘onzichtbare’ helden die zorgen dat de stad blijft draaien. Zij zorgen ervoor dat mensen de zorg en hulp krijgen die ze hard nodig hebben. 

Daarnaast zien we heel veel mooie initiatieven in de stad ontstaan. Mensen die boodschappen voor elkaar doen, facebookpagina’s oprichten waar men elkaar om hulp kan vragen, mensen die koken voor hulpbehoevenden. Het is hartverwarmend om te zien dat  we er tijdens deze crisis nog voor elkaar zijn. Den Haag is solidair met elkaar. 

Voor de Haagse Stadspartij staan de mensen in deze crisis centraal. De gemeente doet zijn best, toch zien wij nog veel verschillende aandachtspunten die onderbelicht zijn. 

Er is in de nu voorgestelde maatregelen veel aandacht voor horeca en andere commerciële bedrijvigheid. De Haagse Stadspartij ziet echter dat deze crisis ook een grote impact heeft op de zorg- en onderwijssector. Deze maatschappelijke sector steunt op de schouders van veel bevlogen mensen, die onze steun verdienen. Wat doet de gemeente om deze groep zo goed mogelijk te steunen? 

Daarnaast zijn er in Den Haag veel mensen niet in loondienst. Ook deze mensen worden getroffen. Thuiszorg en mantelzorg zijn moeilijker geworden of zelfs helemaal opgeschort. Vaste hulp valt uit vanwege de crisis. Indicaties en beschikkingen over de zorg lopen echter gewoon door. Hoe zorgen we dat deze onzekerheid ook geen vat krijgt op deze mensen? Kan er gekeken worden naar een noodfonds waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning in eerste levensbehoefte?

De meest kwetsbare mensen zijn de mensen die net eens in thuisisolatie kunnen. Deze groep is de laatste jaren al flink gegroeid in Den Haag. Economisch daklozen die nu werken in de zorg die geen huis hebben om thuis te komen; Ze zijn er gewoon in Den Haag ( lees dit artikel in AD). Wat doet doet de gemeente om deze groep te steunen? Wordt er versneld geld vrijgemaakt voor huisvesting? Worden er plekken in de lege hotels geregeld? 

De kunst en cultuursector wordt hard getroffen. Voorstellingen en festivals gaan niet door en opdrachten worden geannuleerd. De minister geeft aan dat elke week sluiting € 60 – € 100 miljoen kost op landelijk niveau en 60% van alle werkenden in deze sector zzp-er zijn. De culturele sector heeft sinds de vorige crisis al geen vet meer op te botten en kan deze nieuwe klap niet zelf opvangen. Hoe garandeert de gemeente dat er ook na de crisis weer cultuuraanbod op hetzelfde niveau is en niemand hoeft om te vallen?

Den Haag kent een grote groep arbeidsmigranten. Zij werken onder andere in de distributiecentra van de supermarkten en de planten-, groente- en bloemenkwekerijen. Uit verschillende verhalen in de media blijken deze mensen niet doorbetaald te krijgen als zij thuis willen blijven vanwege klachten. Ook is er vaak een link tussen werk en woning, waardoor zonder werk de woning zeer onzeker is. De oproep van de gemeente aan particuliere verhuurders om terughoudend te zijn met huisuitzettingen is voor ons veel te weinig. Deze groep werkgevers en huisvesters heeft lak aan dit soort oproepen. Dus wat gaat de gemeente concreet doen om deze groep mensen te steunen? Waar kunnen deze mensen terecht voor steun en hulp? Wanneer komt er een stadsbrede regeling om elke vorm van uitzetting tegen te gaan? 

Er is onderzoek nodig naar het virus zelf en de verspreiding daarvan, maar ook naar nieuwe manieren van ondersteuning en informeren van verschillende doelgroepen. Haalt de gemeente hier het onderste uit de kan? De stad zit vol met creatieve ondernemers en – soms internationale – organisaties. We hebben in Den Haag een Humanity Hub, sociale ondernemers in Apollo 14, The Hague Tech, de Security Delta, Impact City, etc. Zet de gemeente deze aanwezige kennis en kunde wel voldoende in? 

De Haagse Stadspartij ziet dat de stad voor een grote opgave staat hoe we tijdens en na de crisis voor elkaar zorgen. De onmisbare beroepen, vele vrijwilligers en ondernemers doen in onze stad hun stinkende best om er voor elkaar te zijn. En daar zijn we met zijn alle beretrots op! Het laat zien dat in tijden van nood de stad een vloedgolf aan warme initiatieven laat zien en dat ‘omkijken naar ‘ inderdaad een ‘werkwoord’ is voor heel veel Hagenaars en Hagenezen!