Day

juni 26, 2015
Smogalarm

Haagse raad wil gevolgen Urgenda-zaak voor de stad weten

Een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad heeft het college gevraagd om een reactie op de baanbrekende uitspraak van de rechtbank Den Haag in de zaak Urgenda vs de Staat. De Haagse Stadspartij, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, SP, Groep Okcuoglu en de Islam Democraten brengen in herinnering dat Den Haag tot...
Lees verder