Fatima Faïd in de vergadering over de Coronacrisis

In de algemene raadscommissie van 9 april 2020 werd er gesproken over de aanpak van de Coronacrisis in Den Haag. Raadslid Fatima Faïd sprak de volgende tekst uit:

Bedankt voorzitter. Het raakt mij dat we in onze stad in alle lagen van de samenleving elkaar helpen en steunen tijdens deze crisis. We zien solidariteit, compassie en empathie. Laten we daar heel dankbaar voor zijn! Als raad hebben we de taak om de vinger aan de pols te houden en namens de Haagse Stadspartij heb ik de volgende vragen en opmerkingen aan het college.
De vele signalen die we krijgen over de situatie van de dak en thuislozen in de stad doen mij erg schrikken. Twee hotels op Scheveningen, Hotel Andante en Hotel Bella Vista, schoten te hulp. De daklozen verblijven sinds 20 maart in Hotel Bella Vista en daarnaast sinds 1 april in Hotel Andante. Maar het gaat alles behalve goed. Ik maakte mij al zorgen toen er geen beveiliging aanwezig was en heb die zorgen naar de bestuursadviseur geuit, dit is inmiddels opgeschaald.
Er is nog steeds geen sprake van voldoende professionele hulpverlening in de hotels en de vrijwilligers werden, op zijn zachts gezegd, in de steek gelaten. Vrijwilligers hebben zich teruggetrokken omdat de situatie onhoudbaar en onveilig was. Diepe respect voor de vrijwilligers en ik begrijp goed waarom zij zijn gestopt. Ik wil graag weten wat de afweging is geweest om geen professionals in de hotels aan het werk te zitten?

En is de wethouder het met mij eens dat het onverantwoord is om dak en thuislozen zonder enige professionele hulp bij elkaar in een hotel te onderbrengen? Ik denk graag mee met het college. Is het misschien een idee om een omroep te doen aan de stad en bij andere bewonersinitiatieven in de stad en bijvoorbeeld de kerken om mensen onder te brengen? Er staat nu ontzettend veel leeg. En we weten uit het verleden, met bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen, dat vele deze handreiking willen doen. En is het een idee om de kostendelersnorm op te schorten zodat familieleden vrienden en andere maatschappelijke betrokkenen hun geliefden kunnen opvangen zonder negatieve consequenties? Kan er naar dit soort drempels gekeken worden? Het zou de druk op de gemeente verlichten en ruimte geven aan de stad, iets wat de wethouder ook belangrijk vindt.
Er is de afgelopen jaren hard op de GGD bezuinigd en er was voor deze gezondheidscrisis al sprake van onderbezetting. De GGD moet controleren op volksgezondheid. Hoeveel fte’s zijn er nu om de volksgezondheid in de gaten te houden? Wie is er verantwoordelijk voor die twee hotels? Wie check nu dat de RIVM regels worden gehandhaafd?

– Cultuur fonds
De Haagse Stadspartij heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld over de problemen waar de zwaar getroffen cultuursector nu mee worstelt. Sinds 12 maart zijn alle theaters, podia en musea op last van de overheid gesloten. We zijn nu bijna een maand verder en de sector is radeloos. De indruk is ontstaan dat de overheid de sector aan het lijntje houdt. Zowel het Kabinet als het College hebben tot nu toe vooral lippendienst bewezen, en concrete acties, die zoden aan de dijk zetten, blijven uit. Er wordt gepraat en geïnventariseerd, maar wanneer gaat er nu echt gehandeld worden door het college en het kabinet? Erkent de wethouder dat dit veel te lang duurt, erkent hij de urgentie van het probleem en hoe gaat hij er voor zorgen dat culturele organisaties niet omvallen? En is hij bereid om met een noodfonds te komen zo lang het Kabinet niet over de brug komt?

– Woonmarkt
Uit de stad horen we verontrustende berichten dat huurders zonder vast contract of antikraakbewoners kunnen fluiten naar woonzekerheid in deze onzekere tijden. Het verbod op huisuitzettingen lijkt niet te gelden voor deze categorie mensen. Ook bij aflopende tijdelijke contracten wordt men gedwongen te verhuizen. Zelfs verhuurbedrijven die werken in opdracht van sociale verhuurders zoals Vestia zetten de komende tijd mensen op straat.

Is het college bereid om ALLE mensen woonzekerheid te geven en alle verhuisbewegingen, behalve die uit vrije wil, op te schorten totdat maatregelen worden versoepeld?

De gemeente gaat coulant om met huurders van gemeentelijk vastgoed door uitstel van betaling te verlenen. Is het college bereid om ook afspraken te maken met verbonden partijen hierover, zoals bijv. Stadsherstel en de Wijkontwikkelingsmaatschappijen?

– Huiselijk geweld
We krijgen veel signalen van advocaten die tijdens hun piketdienst een alarmerende stijging zien van huiselijk geweld in de stad. In een WhatApp groep met 120 advocaten wordt bijna dagelijks gemeld dat zij meer huiselijk geweld meldingen zien tijdens de piketdiensten.

Vrouwen kunnen mishandeling heel lastig melden als hun man letterlijk achter hen staat. Wat wordt en nu actief gedaan om deze vrouwen in beeld te krijgen? En wordt er out of the box gedacht door de wethouder? In Amsterdam zijn ze begonnen met een postercampagne om deze vrouwen te bereiken en in Frankrijk maken ze gebruik van codewoorden. Is de wethouder ook bereid om creatieve maatregelen te nemen om slachtoffers van huiselijk geweld te helpen om hulp te zoeken en zo ja wat zijn de plannen?

Het is voor ons altijd, maar nu zeker, onwenselijk dat wanneer er sprake is van huiselijk geweld, vrouwen met hun kinderen het huis uitvluchten. Voor de coronacrisis was er al een beperkte capaciteit bij de vrouwenopvang en de druk op de opvang lijkt toe te nemen. We hopen dat de burgemeester actief gebruik maakt of gaat maken van huisverboden zodat slachtoffers van huiselijk geweld, vaak met kinderen, niet noodgedwongen in de opvang terecht hoeven te komen. Dat is namelijk voor niemand de beste oplossing.

– Inspraak
Inspraak van burgers is een zwaarbevochten recht en dient ook in Coronatijden gewaarborgd te zijn. Zo heeft de Welstands- en Monumentencommissie het mogelijk gemaakt dat insprekers virtueel kunnen inspreken en de vergadering kunnen volgen. In no time is geregeld dat wij als raad met elkaar kunnen vergaderen via platforms als Teams en dat ambtenaren met elkaar virtueel bijeenkomen, maar waarom wordt de burgers in deze stad deze mogelijkheid niet geboden als het gaat om de commissie en de raad? Kan het college er voor zorgen dat dit z.s.m. in orde komt? En hoe is dat geregeld voor de zittingen van de bezwaarcommissie? En is zij bereid om de activiteiten op dit vlak op te schorten totdat het geregeld is?