Niet alleen in Europa, bijna overal ter wereld is 1 mei een officiële vrije dag. Nederland is één van de weinige landen waar werkenden geen vrij hebben op de dag van de arbeid. Gemeenten mogen wel zelf beslissen of zij hun ambtenaren vrij geven op 1 mei. Den Haag heeft de dag van de arbeid als vrije dag een aantal jaar geleden afgeschaft. De Haagse Stadspartij en de PvdA vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en hebben aan het gemeentebestuur gevraagd om van 1 mei in Den Haag opnieuw een officiële vrije dag te maken.

Raadslid Sanne van der Gaag (Haagse Stadspartij) “Sommigen zeggen de dag van de arbeid oudbollig en overbodig te vinden. Hier ben ik het absoluut niet mee eens. 1 mei gaat over de verworvenheden die werkenden historisch gezien hebben weten af te dwingen. Zoals een vijfdaagse werkweek en een fatsoenlijk loon. Met de opkomst van onzeker werk staan deze verworvenheden de laatste jaren steeds meer onder druk. Mensen hebben werk waarvan ze niet fastoenlijk kunnen rondkomen of een werkgever die hen dwingt 24/7 paraat te staan. De dag van de arbeid is de dag waarop we opkomen voor de rechten van werkenden. De dag van de arbeid is daarmee juist alleen maar belangrijker geworden. De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven door haar ambtenaren voortaan weer vrij te geven!”

Landen waar 1 mei geen vrije dag is zijn donkerrood (bron: Wikipedia)

Hieronder de schriftelijke vragen:

1. In bijna alle Aziatische, Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Europese landen is de dag van de arbeid een vrije dag. Is het college met ons van mening dat de dag van de arbeid als vrije dag, voor alle verschillende bevolkingsgroepen die zich in Den Haag bevinden een herkenbare en betekenisvolle feestdag zou kunnen zijn?2. Waarom en wanneer is de dag van de arbeid als vrije dag voor Haagse ambtenaren afgeschaft?

3. Kunnen ambtenaren die op de dag van de arbeid willen deelnemen aan een bijeenkomst of (vakbonds)manifestatie, desgewenst, wel een doorbetaalde vrije dag aanvragen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om een ieder die in dienst van de gemeente is op de dag van de arbeid een vrije dag te geven? Of een optionele vrije dag die bijvoorbeeld kan worden geruild met een religieuze feestdag waarop zij nu verplicht vrij zijn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Sanne van der Gaag (Haagse Stadspartij) en
Martijn Balster (PvdA)