Den Haag

Zwarte dag voor Den Haag

30 Augs 2011. Misplaatst gejubel over 500.000 inwoners

Woensdagmiddag 31 augustus 2011 om 12.30 uur stond de Haagse Stadspartij stil bij de laatste dag dat we geen half miljoen mensen sterk zijn. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller verwelkomde in het Atrium van het stadhuis baby Tinka, de 499.999 ste inwoner van Den Haag.

 

Er werd beschuit met gestampte muisjes uitgedeeld. Tinka kreeg een pluchebeest in de vorm van een huilende ooievaar en een rompertje met de tekst “Den Haag, niet te druk graag!”

De ludieke actie van de Haagse Stadspartij was een reactie op het kinderlijke gejubel van het college van B&W over het bereiken van een half miljoen inwoners. Joris Wijsmuller: “Den Haag is al de dichtstbevolkte stad van Nederland (5.967 inwoners per km2) en ecologisch morsdood. De druk op de leefbaarheid wordt alleen maar groter en het landschap wordt door de oprukkende verstedelijking verder verruïneerd.”

Onderzoek van het NIDI uit 2005 in opdracht van de Haagse Stadspartij (Demografische aspecten van de Structuurvisie Den Haag) heeft aangetoond dat bevolkingsgroei een keuze is. Wijsmuller: “Het onderzoek toonde aan dat hoe meer woningbouw je pleegt, hoe meer inwoners je krijgt.”

Vooral de ongebreidelde woningbouw in de geannexeerde Vinexlokaties leidde sinds 1996 voor Den Haag tot een groei van 70.000 inwoners. Wijsmuller: “De laatste groene enclaves zoals de Vlietzone dreigen nu ook volgebouwd te worden. Het is hier sluipenderwijs een onleefbare steenmassa geworden van Rotterdam tot Leiden en we zijn vastgegroeid aan de omliggende gemeentes. Steeds meer groen en bijzondere stadsgezichten staan onder druk.”

Het naïeve groeidenken leidt in tijden van economische tegenspoed tot veel leegstand en financiële verliezen. Wijsmuller: “De gemeente verliest momenteel 50 miljoen per jaar op de grondexploitaties.”

Ondertussen kampen andere delen van Nederland met krimp en beconcurreren regio’s elkaar met woningbouw en peperdure voorzieningen. Wijsmuller: “Er is geen strakke centraal geleide ruimtelijke ordening meer, woningbouw waaiert steeds verder uit, er is een overdaad aan kantoren, voor groen, rust en milieu is steeds minder ruimte en de financiële problemen stapelen zich op. Alleen dwazen vieren feest bij zoveel ellende.”

Den Haag wordt veel te druk
AD/Haagsche Courant, 31 Aug 2011

DEN HAAG Niet iedereen is blij met de komst van de 500.000ste Hagenaar.
Het wordt veel te druk in de stad, vindt fractievoorzitter Joris
Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

De gemeente viert donderdag de geboorte van de half miljoenste inwoner
met tal van feestelijkheden. Uit protest tegen het misplaatst gejubel
deelt Wijsmuller vandaag in het Atrium rompertjes uit met de tekst Den
Haag, niet te druk graag! Volgens de Stadspartij komt de leefbaarheid
onder druk te staan en wordt het landschap door de oprukkende
verstedelijking verruïneerd. Den Haag moet minder bouwen, zo bepleit
hij.

“Kinderlijk gejubel over 500.000ste”
(Den Haag FM, 31 augustus 2011)

De Haagse Stadspartij deelt vandaag rompertjes uit met de tekst: ‘Den
Haag, niet te druk graag!’. Daarmee staat de partij stil bij het bereiken
van de 500.000ste inwoner. Dat wordt donderdag door de gemeente groots
gevierd.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller noemt het ‘kinderlijk gejubel’. Volgens
hem dreigen nu ook de laatste stukjes landschap rondom de grote steden te
verdwijnen. Volgens hem is het bewezen dat hoe meer je bouwt, hoe meer
inwoners je krijgt.

Den Haag viert ‘mijlpaal’ van half miljoen inwoners (Binnenlands Bestuur)

Door Brian van der Bol • 02.09.11 •

Den Haag telt sinds deze week 500 duizend inwoners en viert dat als
heuglijk feit. De residentie verklaart haar groei door gevoerd beleid,
deskundigen nuanceren dit.
Volgens wethouder Marnix Norder (bouwen en wonen, PvdA) zijn er drie
belangrijke redenen voor de stijging van het aantal Hagenaars. De
voornaamste: de ontwikkeling van de vinexwijken Leidschenveen en Ypenburg.
Zonder die wijken met bij elkaar ruim 42 duizend inwoners, zou Den Haag
zijn gekrompen.

Andere oorzaken voor de groei: de profilering van Den Haag als
internationale stad van vrede en recht en de samenwerking met de
Universiteit Leiden. Volgens Norder groeit het aantal studenten de komende
5 jaar van 28 duizend naar 35 duizend. In Den Haag wonen momenteel zo’n 35
duizend ‘expats’.

Norder: ‘Dat de Universiteit Leiden kiest voor uitbreiding in Den Haag en
dat internationale instellingen liever hier zitten dan in Genève, is het
gevolg van collegebeleid. De vinexwijken werden gezien als het einde van
de stad, maar wij hebben juist ingezet op binnenstedelijk bouwen. Door
verdichting wonen er weer steeds meer mensen per vierkante meter. En
dankzij duizend dakopbouwen in de afgelopen jaren, zijn woningen een stuk
groter geworden.’

Deskundigen nuanceren Norders verklaringen. Zij zien vooral andere
oorzaken van de (Haagse) groei. ‘De belangrijkste reden is dat de
bevolking van Nederland nog altijd groeit en de meeste mensen in het
Westen willen wonen’, zegt Joop de Beer, hoofd van de afdeling prognoses
bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Volgens Jan Latten, demograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), is er bovendien sprake van een mondiale trend. Sinds een paar jaar
woont zowel een meerderheid van de Nederlandse – als van de
wereldbevolking in de stad. ‘Nederland wordt steeds meer een
diensteneconomie en hoogopgeleide gezinnen hechten aan stedelijke
voorzieningen, zoals kunst en cultuur, crèches en restaurants. Steden die
aan die vraag kunnen voldoen doen het goed.’

Uit recente CBS-cijfers blijkt dat de bevolking in de drie grote steden
drie keer zo snel groeit als het landelijke gemiddelde. 5 jaar geleden
bleef de bevolkingsgroei in de grote steden nog achter bij de rest van het
land. De steden verloren aan inkomen, al was Den Haag (48 procent
allochtonen, waarvan 15 procent van Westerse afkomst) een uitzondering
vanwege de vele expats met bovengemiddelde salarissen. Ongeveer sinds 2008
is sprake van een trendbreuk. Het vestigingsoverschot wordt voornamelijk
veroorzaakt door buitenlandse migratie, maar volgens Latten is het
interessante nu dat er sinds enkele jaren ook een binnenlandse toestroom
aan wordt toegevoegd.

Al is de bevolkingsgroei ook deels een ‘definitiekwestie’, zegt De Beer
van het NIDI. Door herindelingen zijn bepaalde (vinex-) wijken bij de
grote steden gaan behoren. Zo was de bevolkingstoename in Rotterdam in
2010 extra groot door de annexatie van Rozenburg. De Haagse vinexwijk
Leidschenveen behoorde tot 2002 aan Leidschendam toe.

Latten en De Beer denken dat Den Haag al geruime tijd meer dan een half
miljoen inwoners telt, als de – niet ingeschreven – arbeidsmigranten uit
Midden- en Oost-Europa zouden worden meegeteld. Ook expats zijn niet
verplicht zich in te schrijven.

Waarde

Den Haag hecht veel waarde aan de bevolkingsgroei. Wethouder Norder wijst
erop dat door groei binnenstedelijke voorzieningen, zoals scholen,
sportvelden en winkelcentra, in stand kunnen worden gehouden. Hij noemt
als voorbeeld voetbalvereniging Haagse Hout uit de wijk Bezuidenhout.
Norder: ‘Een paar jaar geleden was men bang dat de vereniging ermee op zou
moeten houden. Nu willen ze een extra veld! Groei biedt perspectief.’

Niet iedereen in Den Haag is blij met de bevolkingstoename.
Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van op positiepartij de Haagse
Stadspartij (HSP) wijst onder meer op de vele bouwprojecten die vanwege de
crisis zijn stil- of stopgezet, met braakliggende terreinen tot gevolg.
‘De keerzijde van de drang naar groei is in deze tijd goed zichtbaar.’ De
bevolkingstoename gaat volgens Wijsmuller ten koste van de ruimte en het
groen.

Norder zegt dat de gemeente juist heeft geïnvesteerd in groen, ondanks de
bevolkingsgroei. Het strand en de vele parken beschouwt het stadsbestuur
als de ‘gouden eieren’ van de stad, een reden voor veel mensen om voor Den
Haag te kiezen.

Als het aan Norder ligt groeit de stad de komende jaren ‘rustig’ verder,
al zal het tempo door de crisis iets lager liggen. Demograaf Latten
begrijpt het enthousiasme van Den Haag wel, omdat de stad meer
draagkrachtige bewoners weet te trekken. ‘Het gaat niet alleen om de
kwantiteit, maar ook om een balans. Dat je niet alleen arme bewoners in je
stad hebt, maar ook rijke.’

——————————————————————————–

Polycentrisch
Den Haag bereikte in 1950 al een keer de grens van 500 duizend inwoners;
in 1966 telde de stad zelfs meer dan 600 duizend inwoners. De piek werd
bereikt in 1958: 606.825 Hagenaars. Maar net als in alle grote steden liep
het aantal inwoners daarna fors terug. Op zoek naar eengezinswoningen met
een tuin vertrokken gezinnen met kinderen naar groeigemeenten, zoals
Zoetermeer. In 2000 telde Den Haag nog slechts 441.097 inwoners, maar
sinds 2002 groeit de stad weer.

De laatste jaren zoeken Den Haag en Rotterdam steeds meer toenadering tot
elkaar. Sinds een jaar rijdt RandstadRail ononderbroken van Rotterdam naar
het Haagse Centrum en sinds anderhalf jaar heet het voormalige
Zestienhoven ‘Rotterdam The Hague Airport’. Door de verbetering van de
infrastructuur ontstaat onder meer in de zuidvleugel van de Randstad een
‘polycentrische stedeling’, zoals CBS-demograaf Jan Latten het noemt. ‘Dat
zijn bewoners die een hele regio gebruiken en zich niet meer per se
verbonden voelen met een stad.’

Andere steden G4

Amsterdam:
767.849 inwoners

Rotterdam:
590.131 inwoners

Utrecht:
306.731 inwoners

Zie ook:

Haags Allerlei
Hofstijl
Hagazine