Woningen Notenbuurt gered van de sloophamer

Woningcorporatie Staedion heeft definitief besloten om de 294 huurwoningen in de Notenbuurt in Loosduinen niet te slopen. Na jaren van onzekerheid voor de bewoners van de wijk is er eindelijk duidelijkheid gekomen. De woningen zullen binnenkort opgeknapt worden, zodat ze weer 10 à 15 jaar meekunnen. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is opgelucht: “Staedion volgt de wens van meer dan 70% van de bewoners, die hebben gekozen voor een beperkte renovatie, zodat iedereen in de wijk kan blijven wonen”.

De dreigende sloop veroorzaakte eerder veel commotie, die leidde tot aandacht in de pers en vragen in de gemeenteraad. Ook bracht de gemeenteraad een werkbezoek aan de wijk en hield Staedion een presentatie in de raadzaal. Er werd een bewonerscommissie opgericht die met Staedion ging overleggen en uiteindelijk leidde dit tot drie scenario’s die aan de bewoners werden voorgelegd.

De varianten sloop/nieuwbouw en grootschalige renovatie werden door weinig mensen gesteund, omdat deze zouden leiden tot veel hogere huren en terugkeer in de wijk niet gegarandeerd kon worden. Een grote meerderheid koos voor een flinke opknapbeurt van de woningen.

Peter Bos is erg blij dat sloop van de woningen is afgewend: “Dit is een mooie buurt, in karakteristieke jaren ’30 architectuur in de stijl van de Nieuwe Haagse School, met een sterke sociale samenhang. Alle 294 sociale woningen blijven behouden en dat is in een tijd met een groot tekort aan betaalbare woningen grote winst. Ook vind ik het prijzenswaardig dat Staedion heeft geluisterd naar de wensen van de bewoners”.

Staedion wil nog dit jaar beginnen met het verbeteren van de woningen. Keukens en sanitair worden vernieuwd, er komt HR++ dubbel glas, mechanische ventilatie, asbestsanering, nieuwe kozijnen en deuren, gevels en balkons worden gerenoveerd, per woning investeert Staedion ruim €40.000,-.

Peter Bos: “Ik besef dat dit geen oplossing is voor de zeer lange termijn. Maar de bewoners zijn tevreden en dat vind ik nu het belangrijkste. Bovendien is er nu tijd om het komende decennium goed na te denken over verdergaande stappen zoals energieneutraal maken en het isoleren van de woningen.”